…

Стандартни кредити

Оборотни и инвестиционни кредити

С Оборотните кредити от TBI Bank получавате:

 • Погасителен план и схема на финансиране, съобразени със спецификата на конкретния бизнес

 • Възможност да финансирате разплащанията си към доставчици, покупки на стоки, материали и други текущи разходи под формата на срочен кредит или револвиращ/овърдрафт лимит от TBI Bank

 • Обезпечение – ипотека на недвижим имот, залог на ДМА и друго, допустимо от закона

 • Суми в размер до

  1 000 000 лв./500 000 евро
 • Срок до

  5 години
 • Отговор до

  5 работни дни
 • За повече информация обадете се на

  0700 17 571 *TBIB/*8242

С Инвестиционните кредити от TBI Bank получавате:

 • Възможност да модернизирате своята компания с кредити за оборудване, механизация, софтуер и недвижими имоти

 • Погасителен план и схема на финансиране, съобразени със спецификата на конкретния бизнес

 • Инвестиционни средства за дългосрочен растеж на Вашия бизнес

 • Обезпечение – ипотека на недвижим имот, залог на ДМА и друго, допустимо от закона

 • Суми в размер до

  1 000 000 лв./500 000 евро
 • Срок до

  Срок до 5 години
 • Отговор до

  5 работни дни
 • За повече информация обадете се на

  0700 17 571 *TBIB/*8242
EN TBI офиси