…

Земеделски кредити

За да правим заедно ДОБЪР БИЗНЕС

Видове земеделски кредити

 • Кредити срещу субсидии

 • Инвестиционни кредити за закупуване на земеделска земя

 • Земеделски кредити по европейски програми

Кредити срещу субсидии за обработваеми площи, животни и агроекология

 • Суми до 500 000 лв.
 • Срок до 18 месеца
 • Обезпечение – залог на субсидии за обработваеми площи, животни и агроекология
 • Погасяване – гратисен период до получаването на субсидията от Държавен Фонд Земеделие

За да правим заедно ДОБЪР БИЗНЕС, ви предлагаме:

 • Индивидуален подход, съобразен със специфичните нужди на вашия бизнес
 • Опростена процедура за одобрение на кредити
 • Качествени и гъвкави банкови продукти
 • Бързо и качествено обслужване
 • Дългосрочно партньорство
 • Погасителни планове, съобразени с дейността ви

Инвестиционни кредити за закупуване на земеделска земя

Разширете стопанството си

 • Размер – до 70% от цената на придобиване на земеделската земя

 • Погасителен план, съобразен със спецификата на конкретния бизнес

 • Обезпечение – земеделската земя, обект на финансиране

 • Срок до 5 години

Кредити за земеделски стопани, бенефициенти по европейски програми

 • Погасителен план и схема на финансиране, съобразени със спецификата на конкретния бизнес
 • Суми – до 100% от одобрените за финансиране разходи по проекта
 • Обезпечение – имуществото, придобито по проекта
 • Срок до 5 години
EN TBI офиси