Бизнес пакет L

Бизнес пакет L

Продукти и услуги Бизнес пакет L Стандартна банкова тарифа за ЮЛ
Откриване на сметка Без комисиона Съгласно стандартна банкова тарифа за ЮЛ
Месечна такса за обслужване - разплащателни сметки 14.00 BGN 10.00 BGN/5 EUR
Издаване на 1 бр. дебитна карта Mastercard 1 бр. - Business Издаване на основни/допълнителни дебитни карти - без такса
Годишна такса за поддръжка Годишна такса за поддръжка Годишна такса за поддръжка
Business debit card Без такса за първата година Business debit card - 9.90 BGN/5.00 EUR/7.00 USD
Безплатни изходящи междубанкови преводи чрез BISERA, наредени през ел. банкиране, за месец 10 бр. 2.00 BGN (на хартиен носител)/0.70 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Изходящи междубанкови преводи чрез RINGS, наредени през ел. банкиране 9 BGN 15.00 BGN (на хартиен носител)/9.00 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Безплатни вътрешнобанкови преводи, наредени през ел. банкиране Неограничен брой Между сметки на един клиент - без комисионна; Между клиенти на Банката - 0.80 BGN (на хартиен носител)/0.50 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Изходящи междубанкови валутни с преводи TOM и SPOT вальор, наредени през ел. банкиране До 100.00 EUR - 10.00 EUR; Над 100.00 EUR - 0,15% мин. EUR 20.00/ макс. EUR 200.00 До 100.00 EUR - 10.00 EUR; Над 100.00 EUR - 0,15% мин. EUR 30.00/ макс. EUR 210.00
Входящи междубанкови преводи в BGN през БИСЕРА и РИНГС Без такса Без такса
Входящи междубанкови валутни преводи До 100.00 EUR - 2.00 EUR; Над 100.00 EUR - 0,07% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00 До 100.00 EUR - 2.00 EUR; Над 100.00 EUR - 0,10% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00
Обработка на файл с масови плащания - Съгласно стандартна банкова тарифа за ЮЛ, в сила от 01.08.2017*
Годишна такса за извършване на операции с ползване на парола, генерирана от Token устройство 20.00 EUR 20.00 EUR
Теглене на каса в лева без такса на ден 5 000 BGN До 5 000 BGN
Вноска на каса в лева без такса на ден 5 000 BGN До 5 000 BGN
Минимално салдо 50 BGN 50.00 BGN/50.00 валута
EN TBI офиси