Бизнес пакет XL

Бизнес пакет XL

Продукти и услуги Бизнес пакети XL Стандартна банкова тарифа за ЮЛ
Откриване на сметка Без комисионна Съгласно стандартна банкова тарифа за ЮЛ
Месечна такса за обслужване 20.00 BGN 10.00 BGN/5 EUR
Издаване на 1 бр. дебитна карта Mastercard 1 бр. - Gold Издаване на основни/допълнителни дебитни карти - без такса
Годишна такса за поддръжка Годишна такса за поддръжка Годишна такса за поддръжка
Gold debit card Без такса за първата година Gold debit card - 19.90 BGN/10.00 EUR/14.00 USD
Безплатни изходящи междубанкови преводи чрез BISERA, наредени през ел. банкиране, за месец 20 бр. 2.00 BGN (на хартиен носител)/0.70 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Изходящи междубанкови преводи чрез RINGS, наредени през ел. банкиране 7 BGN 15.00 BGN (на хартиен носител)/9.00 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Безплатни вътрешнобанкови преводи, наредени през ел. банкиране Неограничен брой Между сметки на един клиент - без комисионна; Между клиенти на Банката - 0.80 BGN (на хартиен носител)/0.50 BGN (през Онлайн банкиране) за трансфер
Изходящи междубанкови валутни с преводи TOM и SPOT вальор, наредени през ел. банкиране До 100.00 EUR - 10.00 EUR; Над 100.00 EUR - /0,12% мин. EUR 20.00/ макс. EUR 200.00 До 100.00 EUR - 10.00 EUR; Над 100.00 EUR - 0,15% мин. EUR 30.00/ макс. EUR 210.00
Входящи междубанкови преводи в BGN през БИСЕРА и РИНГС Без такса Без такса
Входящи междубанкови валутни преводи До 100.00 EUR - 2.00 EUR; Над 100.00 EUR - /0,07% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00 До 100.00 EUR - 2.00 EUR; Над 100.00 EUR - 0,10% мин. EUR 10.00/ макс. EUR 75.00
Обработка на файл с масови плащания - Съгласно стандартна банкова тарифа за ЮЛ, в сила от 01.08.2017
Годишна такса за извършване на операции с ползване на парола, генерирана от Token устройство 20.00 EUR 20.00 EUR
Теглене на каса в лева без такса на ден 6 000 BGN До 5 000 BGN
Вноска на каса в лева без такса на ден 15 000 BGN До 5 000 BGN
Минимално салдо 50 BGN 50.00 BGN/50.00 валута
EN TBI офиси