3D секретен код

TBI Bank представя на своите клиенти новия си продукт 3D секретен код – най-съвременната система за сигурност при пазаруване в интернет. Услугата е достъпна за всички притежатели на карти MasterCard, издадени от банката, както за български граждани, така и за чужденци на територията на Република България и извън нея. 

Важни дефиниции:

  • MasterCard SecureCode – международни картови организации, които използват 3D Secure протокол, за правилно идентифициране на картодържателя при извършване на транзакции при Интернет търговци, които участват в програмата.
  • 3D Secure Code е личен код на картодържателя, който служи за потвърждаване на транзакция при извършване на плащания през Интернет. Представлява комбинация от цифри, букви и знаци.
  • Временна парола е код, който картодържателя може да  разпечата на всички банкомати обслужвани от системата на „БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ“ в България, изпълнявайки функция „Временна парола за регистрация”. Граждани извън територията на страната получават от Банката индивидуална временна парола. Временната парола позволява на картодържателя да регистрира своята карта за услугата 3D секретен код.  
  • Клиентски профил – клиентският профил се създава от картодържателя при регистрация на клиента на електронната платформа на страницата на „Ти Би Ай Банк“, където картодържателят може да променя своя 3D секретен код, Подсещащ въпрос и отговор, и Лично съобщение.
  • Подсещащ въпрос и отговор – въпросът и отговорът на въпроса са измислени от самия картодържател, които са известни само на него. Те помагат за разблокиране на грешно въведен или забравен 3D секретен код.  
  • Лично съобщение – избира се от картодържателя при регистрацията на услугата и се появява винаги, когато пазарува от Интернет търговци, участващи в програмата MasterCard SecureCode.  

Настоящите условия са неразделна част от Общите условия за издаване на банкови карти от TBI Bank и ги допълват по отношение на предоставяне на услугата 3D секретен код. Въвеждането на верни 3D секретен код и/или отговор на подсещащ въпрос верифицират картодържателя.Всяка транзакция при безналично плащане , направена от картодържателя и потвърдена чрез 3D секретен код, се приема за осъществена с негово знание и съгласие.Картодържателят сам поема отговорността за проявена от негова страна небрежност при опазване на секретния си код и/или отговор на подсещащия въпрос.

EN TBI офиси