…

Овърдрафт срещу залог на депозит

Краткосрочен кредит, при който не губите натрупаната лихва по депозита си

Какво представлява продуктът

Продуктът Овърдрафт срещу залог на депозит е краткосрочен кредит, който Банката предоставя срещу блокиране на парични средства по депозит. Продуктът е подходящ за клиенти с открит депозит в TBI Bank,  които имат нужда от средства за покриване на непредвидени разходи, но не биха желали да нарушават срока на своя депозит.

Възползвайки се от този кредитен продукт, вие не губите натрупаната лихва по депозита си и в същото време разполагате с необходимите средства. 

Как може да се възползвате от Овърдрафт срещу залог на депозит

  • В банков офис на TBI Bank срещу вече съществуващ депозит
  • Отпуска се във валутата по депозита
  • Съвпада със срока на депозита
  • В размер до 90 % от размера на депозита
  • Без минимален праг на исканата кредитна сума

Условия

  • Без минимален размер на кредита
  • Разходите по нотариална заверка на Договора за залог са за сметка на клиента
  • Минималната вноска се приспада автоматично от разполагаемата сума по Овърдрафта, до пълното изчерпване на лимита

Документи за кандидатстване

  • Документ за самоличност на клиента

  • Искане за овърдрафт

EN TBI офиси