…

Парични преводи

Преведете пари на вашите близки и приятели

Направете своя превод в национална или чуждестранна валута

  • Вътрешнобанкови преводи в TBI Bank

  • Национални входящи и изходящи преводи

  • Международни входящи и изходящи преводи

Къде може да бъде извършено плащане?

  • Във всеки офис на TBI Bank
  • По електронен път

Условия

За всички преводи, извършвани към и от други банки в страната и чужбина, строго се прилагат всички законови и подзаконови нормативни актове на съответните регулаторни органи.

Съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) при извършване на сделка или операция на стойност над 30 000 лв. и съответно над 10 000 лв., когато плащането се извършва в брой (или тяхната равностойност в чужда валута), клиентите на Банката са длъжни да декларират произхода на тези средства.

За целта Банката изисква попълване от тяхна страна на ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП (по образец) преди извършването на съответната операция или сделка.

EN TBI офиси