Спестявания

 • Депозит Привилегия

  Депозит Привилегия

  Висока доходност с годишна лихва до 1.80% за целия срок по новооткрити депозити

  • Без такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене от депозитна сметка на дата на падеж

  • Довнесените средства с 6 и 12-месечни срокове се олихвяват съгласно действащия лихвен процент

  • Възможност за наблюдение на депозитната сметка безплатно в онлайн банкирането на TBI Bank

 • Спестовна сметка Свободни пари

  Спестовна сметка Свободни пари

  Гарантирана сигурност за парите ви и възможност да теглите и внасяте суми, когато пожелаете

EN TBI офиси