…

Спестовна сметка Свободни пари

Гарантирана сигурност за парите ви и възможност да теглите и внасяте суми, когато пожелаете

лева До 200 000 0,10 % Над 200 000 0,00 %
евро До 100 000 0,10 % Над 100 000 0,00 %
долар До 100 000 0,20% Над 100 000 0.00%

Условия

  • Без минимална сума за откриване
  • Начислената лихва се изплаща на календарно шестмесечие
  • Паричните средства на титуляра в размер до 196 000 лв. по сметката в TBI Bank, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките
EN TBI офиси