Активи за продажба

Автокомплекс София

Площ: 5 145 кв.м
Местоположение: ул. „Самоковско шосе” 99

Съгласно одобрения архитектурен проект от 16.12.1993 г. автокомплексът се състои от:
АВТОСЕРВИЗ със ЗП и РЗП от 720 кв.м.;
ИЗЛОЖБЕН САЛОН със ЗП от 1020 кв.м. и РЗП, включваща подземие - 2040 кв.м., и рампа с подпорни стени със ЗП от 135 кв.м;
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със ЗП 640 кв.м. и РЗП 1 920 кв.м.;
БЪРЗА ЗАКУСКА, със ЗП от 97 кв.м. и с РЗП, включваща подземие - 194 кв.м.;
ТРАФОПОСТ, със ЗП от 81 кв.м.;
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, със ЗП от 190 кв.м.
Разпределение на автосервиза, изложбения салон и административната сграда:
кота – 3,40 м. - проход, паркинг, помпено – хидрофорна станция, коридор и стълбище;
коти +0,00 м. и +2,40 м. - виндфанг, входен вестибюл, изложбена зала, помещение за получаване на коли, проход, автосервиз, склад за резервни части, склад за масла, компресорно помещение, помещение – приемчик, каса, офис, помещение за почивка – персонал, гардероб – персонал, душове и тоалетна;
кота +3,65 м. - стълбище, коридор, зала за обучение, офис, помещение – обработка на информация, тоалетна и чистачно помещение;
кота + 7,80 м. - стълбище, коридор, помещение за секретар, помещение за директор, заседателна зала, счетоводство, дневна, спалня, офис, баня – тоалетна, тоалетна, чистачно помещение;

EN TBI офиси