Активи за продажба

УПИ в кв. Малинова долина, София

Площ: 3020.78 кв.м
Местоположение: гр. София, кв. Малинова долина, в край на ул. „инж. Стоимен Сарафов”

Параметри на застрояване, съгласно Подробния устройствен план на Малинова долина и издадената за имота виза за проектиране: плътност – 40 %; Кинт – 1.3; Кота корниз – 10 м; Озеленяване – 40%

EN TBI офиси