Кариери

Организатор партньорска мрежа-гр.Русе и гр.Разград

TBI Bank е напълно лицензирана банка с фокус върху потребителското финансиране и кредитиране на малки и средни предприятия, оперираща в България и Румъния. Ние сме признати за най-печелившата банка в България през всяка от последните три години (Capital K10). TBI Bank е собственост на TBIF Financial Services, дружество на 4finance Holding.

TBI Bank предизвиква утвърдения модел на банкиране и съсредоточаваме усилията си да се превърнем в дигитална банка от следващо поколение.

Каним те да се присъединиш към екипа на позицията: 

Организатор партньорска мрежа

Основните Ви задължения ще включват:

- Директна работа с търговските партньори и подпомагане сключването на договори в поверения район;
- Обучение на служителите в търговските обекти във връзка с предлагането на кредитните продукти;
- Търсене на нови пазарни ниши и разширяване на партньорската мрежа;
- Организиране и договаряне на промоционални активности.

Изискванията към Вас:

- Търговски опит минимум 1 година (не се изисква опит в банковата сфера);
- Много добри комуникативни и презентационни умения;
- Ясни цели и амбиция за постигане на резултати;
- Добра компютърна грамотност. 

Нашето предложение:

- Въвеждащо и последващо обучение;
- Трудов договор и допълнително възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати;
- Условия за лично и професионално усъвършенстване;
- Служебен телефон и мобилен компютър.

Очакваме Вашите автобиография и актуална снимка, като посочите референтния номер на позицията.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално, при спазване на изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, за да проведем интервю за работа.
С доброволното предоставяне на документи за кандидатстване за работа в „Ти Би Ай Банк” ЕАД се счита, че давате изричното си съгласие личните ви данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за съответната позиция

EN TBI офиси