Нашата визия

Ние се ангажираме с предлагането на лесни и удобни за употреба банкови продукти и услуги, с ясното разбиране нуждите на нашите клиенти и желанието да внесем положителна промяна в техния финансов живот.

ПОЧТЕНОСТ
Към нашите клиенти и служители, местните общности и институции.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ
В нашия подход към обслужването на клиентите и финансовите продукти, които предлагаме.

РАСТЕЖ
Чрез дългосрочни отношения с клиентите и разширяването ни към нови пазари в цяла Европа.

ЕКИПНОСТ
Използвайки нашата енергия, умения и ресурси като едно цяло.

ВНИМАНИЕ КЪМ КЛИЕНТА
Поставянето на клиента в сърцевината на всички наши действия.


Основни принципи

  • ПОЧТЕНОСТ
    ПОЧТЕНОСТ
  • ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ
    ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ
  • РАСТЕЖ
    РАСТЕЖ
EN TBI офиси