Новини

Кампания на Европол срещу "финансовите мулета"

• Целта е постигане на по-добра превенция в областта на киберсигурността

КАКВО Е „ФИНАНСОВО МУЛЕ” (money mule)?
- “Финансовото муле” е лице, което незаконно трансферира финансови средства, между две различни банкови сметки, които често са в различни държави, като за тази дейност получава „комисионна”;
- Финансови мулета най-често стават:
- лица със статут на временно пребиваващи;
- безработни, студенти и хора в лошо финансово състояние;
- предимно мъже на възраст между 18-40 години.

КАК ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НАБИРАТ „ФИНАНСОВИ МУЛЕТА”?
- Чрез директен контакт или имейл;
- Чрез обяви за работа, които изглеждат като истински – копират се сайтове на реални компании и създават сходни интернет адреси;
- Чрез онлайн публикации и социални мрежи (публикации в затворени групи във Facebook, приложения за изпращане на съобщения и др.)

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?
- Предложения за лесна доходоносна работа, без изисквания за квалификация и опит;
- Обяви, в които работните задължения не са описани – посочва се само необходимост от използване на лична банкова сметка за прехвърляне на пари;
- Обяви от чуждестранни фирми, търсещи да наемат местни агенти, които да ги представляват;
- Обяви, при които се използват мейли, регистрирани в Gmail, Yahoo, Hotmail и др., а не имейл адреси с фирмен домейн;
- Обявите са с правописни и граматически грешки и неправилно структурирани;
- Цялата комуникация и всички трансакции се осъществяват онлайн.

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ?
- Ако получите имейл със съмнително съдържание – не отговаряйте и не отваряйте включените в него линкове;
- Винаги проверявайте компанията, която предлага работа;
- Не предоставяйте банковата си сметка или свързани с нея данни на лица, които не познавате;
- Ако се съмнявате, че сте станали жертва на измама или „финансово муле”, спрете превода на средства, уведомете незабавно банката или доставчика на финансовата услуга и полицията.

ВАЖНО!
Действията, които извършва „финансовото муле” са незаконни. „Финансовото муле” подпомага организираните престъпни групи да „изперат” пари и лесно да прехвърлятфинансови средства по сметки в целия свят. В Наказателния кодекс, чл. 253 са описани наказанията, отнасящи се до “изпиране на пари”.

Информацията е подготвена с подкрепата на ГДБОП и Асоциацията на банките в България.

EN TBI офиси