Новини

Клиентите на TBI Bank вече ще могат да се възползват и от сметка за основни операции

Клиентите на TBI Bank вече ще могат да се възползват и от сметка за основни операции на по-ниски цени, считано от 13 януари 2017 г. Това е възможно в резултат на изпълнение на въведените в Закона за платежните услуги и платежните системи разпоредби на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции.


Таксите по тези сметки са по-ниски от размера на таксите, който TBI Bank прилага по тарифа за съответните услуги по платежни сметки, различни от платежните сметки за основни операции и в същото време са по-ниски от средния размер на таксите (изчислен на база информация от всички Банки в България) по стандартна разплащателна сметка.


Потребителите имат право само на една платежна сметка за основни операции, водена от банка на територията на България. Сметката може да бъде открита само в български лева и от нея могат да се възползват български и чуждестранни граждани.

EN TBI офиси