Новини

По-високи лимити за теглене на пари в брой от дебитни и кредитни карти

TBI Bank ви информира за промени в „Тарифата за такси и комисионни за физически лица“  в сила от 01.01.2018г. Банката увеличава лимита за теглене на пари в брой  от дебитни и кредитни карти.

Корекциите, даващи възможност на клиентите да теглят двойно повече, са отразени в Раздел IX. БАНКОВИ КАРТИ.  

С новата Тарифа можете да се запознаете във всеки офис на TBI Bank, както и на интернет страницата на Банката, тук.

EN TBI офиси