Новини

Предстоящи изменения в „Tарифа за такси и комисиони за физически лица"

TBI Bank ви информира, че считано от 01.01.2018 г. влиза в сила изменена „Тарифа за такси и комисионни за физически лица“ на TBI Bank.

Промените са отразени в Раздел II, Раздел VI и Раздел VIII.

С новата Тарифа можете да се запознаете във всеки офис на TBI Bank, както и на интернет страницата на Банката, тук.

EN TBI офиси