Новини

Предстоящи изменения в „Тарифата за такси и комисионни за физически лица"

TBI Bank ви информира, че считано от 24.03.2018 г. влиза в сила изменена „Тарифа за такси и комисионни за физически лица" на TBI Bank. Промените са отразени в Раздел III.

С новата Тарифа можете да се запознаете във всеки офис на TBI Bank, както и на интернет страницата на Банката, тук.

EN TBI офиси