Новини

Предстоящи изменения в „Тарифата за такси и комисионни за юридически лица"

TBI Bank ви информира, че считано от 01.01.2018 г. влиза в сила изменена „Тарифа за такси и комисионни за юридически лица на TBI Bank. Промените са отразени в Раздел I, Раздел II и Раздел XIV.

С новата Тарифа можете да се запознаете във всеки офис на TBI Bank, както и на интернет страницата на Банката, тук.

EN TBI офиси