Новини

Предстоящи изменения в „Тарифата за такси и комисионни за юридически лица"

TBI Bank ви информира, че считано от 24.03.2018 г. влиза в сила изменена „Тарифа за такси и комисионни за юридически лица на TBI Bank. Промените са отразени в Раздел III и Раздел XIII.

С новата Тарифа можете да се запознаете във всеки офис на TBI Bank, както и на интернет страницата на Банката, тук.

 

EN TBI офиси