Новини

Предстоящи промени, касаещи довнасянето на суми по депозит „Привилегия”

Уважаеми клиенти,

TBI Bank ви информира, че към 21.08.2017 г. влизат в сила промени в "Лихвен бюлетин за физически лица”. С приетите промени, Банката ограничава довнасянето на суми по всички депозити „Привилегия” в лева, евро и щатски долари.

За депозити, открити преди 22.07.2017 г., депозантите нямат право да довнасят средства по депозитната си сметка. За депозити, открити след тази дата, депозантите имат право да довнасят средства само за период от 1 /един/ месец от откриване на депозита.

Промените ще предоставят на клиентите удобството да разполагат с достатъчно време, за да прехвърлят пари в новооткрити депозитни сметки. Като алтернатива на довнасянията, потребителите ще имат възможност да открият нова депозитна сметка с желания падеж по текущия лихвен процент.

Пълният текст на новия Лихвен бюлетин може да намерите тук , както и във всеки офис на TBI Bank в страната.

TBI Bank се ангажира да предостави на клиентите си едни от най-благоприятните условия по спестовни продукти на пазара и да им съдейства относно всякакви запитвания по темата.

EN TBI офиси