Новини

Предстоящи промени в лихвените нива на спестовна сметка "Свободни пари"

Уважаеми клиенти,

TBI Bank Ви информира, че от 11 юли 2017 г. влизат в сила нови лихвени проценти по нашата спестовна сметка "Свободни пари". Промяната е продиктувана от общия пазарен спад на лихвените проценти и засяга всички съществуващи и новооткрити спестовни сметки в TBI Bank.

Повече информация за новите лихвени нива по спестовна сметка „Свободни пари”, може да видите тук.

TBI Bank ще продължи да ви предоставя едни от най-благоприятните условия за спестовни сметки на пазара.

EN TBI офиси