Новини

Промяна на Лихвения бюлетин за физически лица

TBI Bank ви информира за предстояща промяна в Лихвения бюлетин за физически лица, в сила от 25.09.2017 г.

Съгласно промените, ви уведомяваме, че Банката спира да предлага депозит „Късметлия”.

Към точка 2.1.2 от Лихвения бюлетин е добавено уточняващо изречение, касаещо периода на довнасяне по депозит „Привилегия”. За начало на периода се счита датата на откриване на депозита, а за край на периода денят, предхождащ датата на откриване на депозита, на следващия месец. В случаите, в които крайната дата за довнасяне е почивен ден, сумата може да бъде довнесена най-късно до края на последния работен ден, преди почивния.

Може да се запознаете с новия Лихвен бюлетин тук или в офис на Банката.

TBI Bank ще продължи да ви предоставя едни от най-благоприятните условия за спестовни сметки на пазара.

EN TBI офиси