Новини

Съобщение относно изходящи валутни преводи

Изходящи валутни преводи на територията на ЕС и ЕИП се изпълняват със споделени (SHA) разноски. В случай, че клиент на банката си нареди превод с разноски за бенефициента (BEN) или за наредителя (OUR) на територията на ЕС и ЕИП, Банката ще ги изпълни с разноски (SHA) съгласно Тарифата в сила от 01.01.2018.

EN TBI офиси