Новини

TBI Bank: номер 1 междубанков кредитор на българския пазар за юни 2017

TBI Bank е лидер с най-голям дял в предоставен ресурс на местния пазар през юни 2017 г., отчита официалната месечна статистика на БНБ. Това постижение се дължи на факта, че Банката е изпълнила най-големите по обем сделки на паричния пазар.

Въз основа на показаните резултати, TBI Bank беше поканена да вземе участие в панел за образуване на официалните пазарни индекси SOFIBID и SOFIBOR, наред с 10-те водещи български банки. Тези индекси са основни индикатори за лихвените проценти на българските банки в лева при вземане и отпускане на заеми. Те варират за период от 1 ден до 1 година.

„Гордеем се с това постижение и признание за TBI Bank. Този успех е пряк резултат от промените в отдел "Ликвидност и финансови пазари", което ни позволи да имаме много по-активно сътрудничество с други финансови институции на пазара ", сподели Лукас Турса, старши вицепрезидент, ръководител “Финансиране”.

За повече информация, посетете сайта на БНБ.

EN TBI офиси