Новини

TBI Bank показва стабилност и добри капиталови показатели

TBI Bank е стабилна, с добри капиталови показатели и високо качество на активите си. Това беше потвърдено от проведената през тази година от Българска народна банка проверка на качеството на активите на търговските банки и последващия стрес тест на банковата система в България.
Проверката на качеството на активите изследва основно кредитната дейност на TBI Bank, съгласно методологията на Европейската централна банка, докато стрес теста потвърди способността на банката да поеме допълнителни рискове, при изменение на пазарния, кредитния и лихвения риск в базов и утежнен сценарии.


Ръководството на TBI Bank ще продължи работата си в посока развитие на качествено банково обслужване и стабилно управление на рисковете.

Пълният доклад на Българска народна банка за оценка качеството на активите в банковия сектор е достъпен на интернет страницата на регулатора.

EN TBI офиси