Новини

TBI Bank приема 90 ученика на учебна практика

Проектът с Националната търговско банкова гимназия ще продължи до края на юли 2016 г.

TBI Bank осигурява учебна практика на 90 ученици от Националната търговско банкова гимназия. Проектът започна в края на миналата година и вече първите ученици завършиха успешно своите практики. Съвместното партньорство с гимназията в момента обучава учениците само в направление Кол център. Банката обаче има намерение в бъдеще да разшири практиките с офис мрежата и търговските вериги, където работят представители на TBI Bank.
Проектът с Националната търговско банкова гимназия ще продължи до края на юли 2016 г. Неговата е цел е след провеждане на учебната практика и завършване на средното образование на учениците TBI Bank да им предложи възможности за стаж или работа.“Като една от най-ефективните и бързо развиващи се банки, TBI Bank се стреми да бъде отговорна към местната общност и да инвестира в най-важното – обучението на младите хора”, коментира Цветан Петринин, главен изпълнителен директор на TBI Bank.


Учениците от гимназията, част от проекта на банката, са 3 паралелки със специалност Банково дело, разделени по професионално направление: финанси, банки и застрахователно дело. Учебната практика на всеки ученик е 2 седмици, в края на които се провеждат тестове за установяване на придобитите знания.


TBI Bank планира да продължи да провежда учебни практики и стажове с учениците и от 12 клас. 

EN TBI офиси