Новини

TBI Bank увеличава лихвите по депозитите

TBI Bank ви информира, че считано от 16.03.2018 г. влизат в сила промени в „Лихвен бюлетин за физически лица” и в „Общи условия и лихвен бюлетин за юридически лица на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД“.

C приетите промени клиенти–физически лица имат възможност за по-висока доходност до 1,7% при откриване на депозит в щатски долари. По този начин искаме да предложим гъвкавост при управление на спестяванията ви със спестовна сметка „Свободни пари” и в щатски долари.  Сметката „Свободни пари” е без такси за поддръжка, обслужване и възможност за довнасяне и теглене на средства по всяко време.

С приетите промени в бюлетина за юридически лица банката предлага възможност за клиенти – юридически лица депозиране в три различни валути - български лева, евро и щатски долари, с лихва до 1.5%.

С новите условия и лихвен бюлетин можете да се запознаете във всеки офис на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД“, както и на интернет страницата на Банката тук.

 

 

EN TBI офиси