Новини

„Ти Би Ай Банк“ ЕАД финализира прехвърлянето на собствеността на „Ти Би Ай Рент“

Специализираната в банкирането на дребно и малки и средни предприятия (МСП) „Ти Би Ай Банк“, обяви днес приключването на продажбата на "Ти Би Ай рент", компания специализирана в областта на оперативния лизинг на леки и лекотоварни автомобили. Банката прехвърли 100% от акциите на „Ти Би Ай Рент“ на новия собственик на дружеството - "Лизинг финанс". В края на юни 2017 г., Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) даде разрешение за сделката. Договорът за покупко-продажбата е сключен на 6 март 2017 г.


Продажбата на дъщерната компания на „Ти Би Ай Банк“ е продиктувана от стратегията на Банката за фокус върху банковите и финансовите операции. Основен акцент в дългосрочната перспектива на Банката остава сегментът на потребителското кредитиране и предлагането на качествено клиентско обслужване, както и развитието на дигитални финансови услуги.

EN TBI офиси