Subheader

Стандартни инвестиционни и оборотни кредити

Ти Би Ай Банк предлага оборотни и инвестиционни кредити със срок до 60 месеца. Като обезпечение се приема недвижима собственост, МПС, стопанска и земеделска техника. Оценката на предложеното обезпечение се изготвя от независим оценител. Клиентите могат да се възползват както от индивидуални условия по конкретния кредит, така и от гъвкав график за погасяване, съобразени със структурите и процесите на съответния бизнес. Банката предлага и кредити за земеделски производители, обезпечени с очаквани субсидии за подпомагане от Държавен фонд „Земеделие“.