Сметки

Набирателни сметки

Набирателни сметки

С цел разширяване на твоя бизнес, TBI Bank открива набирателни сметки за дружества в процес на учредяване с цел набиране на учредителен капитал или с цел увеличаването му на вече учредени и регистрирани дружества.

 

Специална сметка

Специална сметка

За да улесним работата на хора със свободни професии, TBI Bank открива и води сметки със специално предназначение за адвокати, адвокатски дружества, нотариуси, застрахователни брокери и др.

Разплащателни сметки

Разплащателни сметки

TBI Bank открива и води разплащателни сметки в BGN, EUR и USD, предоставяйки възможност за левови и международни разплащания, касови и безкасови преводи, навременна информация посредством онлайн банкирането ни и възможност за избор на извлечения в няколко различни формата.                                                                  
Разпореждане със сметката може да се извърши във всеки офис на TBI Bank.
Доверителна сметка

Доверителна сметка

TBI Bank открива и води доверителни сметки със специално предназначение за разплащания по определен тип сделки и при индивидуални условия, за коректното изпълнение на които TBI Bank се явява гарант. Твоето спокойствие и сигурност са важни за нас.

Операции в местна валута

• TBI Bank изпълнява преводи в лева на територията на Република България чрез Банковата интегрирана система за електронни разплащания (БИСЕРА) или Системата за брутен сетълмент в реално време (РИНГС)
• Системата БИСЕРА позволява извършване на разплащания със суми до 100 000 лв. с вальор, същия или следващ работен ден за банката на получателя
• Всички плащания равни или надвишаващи сумата от 100 000 лв. задължително се изпълняват за плащане през РИНГС. По желание на клиента през РИНГС могат да бъдат изпълнени и преводи с по-малка стойност
• Такси за преводи в лева: съгласно действащата Тарифа на TBI Bank за юридически лица
 


Операции в чужда валута

• TBI Bank изпълнява преводи на територията на Република България и презгранични преводи в чуждестранна валута
• По нареждания на местни и чуждестранни юридически лица
• Такси за преводи в чуждестранна валута, съгласно действащата Тарифа на TBI Bank за юридически лица
 


Условия

За всички преводи, извършвани към и от други банки в страната и чужбина, строго се прилагат всички законови и подзаконови нормативни актове на съответните регулаторни органи.

Съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) при извършване на сделка или операция на стойност над 30 000 лв. и съответно над 10 000 лв., когато плащането се извършва в брой (или тяхната равностойност в чужда валута), клиентите на Банката са длъжни да декларират произхода на тези средства.
За целта Банката изисква попълване от тяхна страна на ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП (по образец) преди извършването на съответната операция или сделка.

Приложими документи

Стандартна Тарифа за такси и комисиони за юридически лицаИзтегли
pdf формат
Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лицаИзтегли
pdf формат
Общи условия за предоставяне на платежни услуги на юридически лица и еднолични търговциИзтегли
pdf формат
Стандартна Тарифа за такси и комисиони за юридически лица в сила от 15.12.2019Изтегли
pdf формат

Открий повече

Бизнес пакети

Бизнес пакети

Когато бизнесът ти расте, растат и неговите нужди! Бизнес кредитите на TBI Bank ти дават гъвкави възможности и решения в различни предизвикателни ситуации. 

Научи повече 

 

Контакти

Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242

Работно време:
Понеделник - Петък | 08:00 - 20:00 

Събота - Неделя | 10:00 - 18:00 

 

Офис мрежа

Централен офис

1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54