Срочни бизнес депозити

Свободните ти средства, също могат да генерират доходност, при гарантирана сигурност! Възползвай се от атрактивните ни предложения за депозити в различни срочности и валути – BGN, EUR или USD за суми до 100 000 ЕВРО или техния еквивалент в друга валута. За суми надвишаващи 100 000 EUR лихвените условия са по индивидуално договаряне.

Лихвени проценти

BGN

1 Месец
0.10%
3 Месеца
0.20%
6 Месеца
0.30%
9 Месеца
0.40%
12 Месеца
0.50%
15 Месеца
0.60%
18 Месеца
0.70%
24 Месеца
0.80%

EUR

1 Месец
0.10%
3 Месеца
0.20%
6 Месеца
0.30%
9 Месеца
0.40%
12 Месеца
0.50%
15 Месеца
0.60%
18 Месеца
0.70%
24 Месеца
0.80%

USD

1 Месец
0.10%
3 Месеца
0.20%
6 Месеца
0.30%
9 Месеца
0.40%
12 Месеца
0.50%
15 Месеца
0.60%
18 Месеца
0.70%
24 Месеца
0.80%

Защо да откриеш депозит при нас?

Висока доходност

Сред най-добрите лихвени проценти на пазара и без такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене от депозитна сметка на датата на падеж.

Сигурност

Паричните средства и начислените лихви са защитени и гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.ане, довнасяне или теглене от депозитна сметка на датата на падеж.

Гъвкав

Възможност за избор измежду разнообразни по вид срочности и различни валути - BGN, EUR и USD; Възможност за довнасяне на суми по вече открита депозитна сметка.

Практичен

Възможност за 24/7/365 наблюдение на депозитната сметка безплатно в онлайн банкирането на tbi bank.

Свали приложението

Въпроси и отговори

1. Какъв е максималният размер на сумата, която може да се депозира?

Посочените лихвени проценти са валидни за суми до 100 000.00 евро или равностойността им в друга валута. За суми, надвишаващи максимума, лихвените проценти са по договаряне.

2. Мога ли да прекратя предсрочно депозита си?

Разбира се. Това, което би следвало да имаш предвид е, че при предсрочно прекратяване на депозита се изискват два работни дни предизвестие.

3. Ще получа ли начислената лихва при предсрочно прекратяване?

При предсрочно прекратяване на депозит се губи начислената до момента на закриването лихва, вместо това средствата се олихвяват с лихвен процент, приложим за разплащателни сметки в съответната валута.

4. Мога ли да увеличавам сумата на депозираните средства?

Да, имаш право да довнасяш средства по всяко време в рамките на срока на депозита.

5. Има ли ограничение на броя депозити, които мога да открия?

Не. Всеки клиент може да открие един или няколко депозита в банката до обща стойност 100 000.00 евро. Суми надвишаващи максимума са по договаряне

6. Гарантирани ли са средствата по депозитната ми сметка?

Всички парични средства в размер до 196 000 лв. или техния еквивалент в друга валута, са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Повече информация можеш да намериш тук.