• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Изгубена или открадната банкова карта? Какво да направиш

Кредитната/дебитната карта е сред нещата, които едва ли би искал да загубиш. Изгубената или открадната банкова карта е дори по-голям кошмар, от това да смениш личната си карта или шофьорската книжка, тъй като при злоупотреба с нея, може да претърпиш сериозни финансови загуби. За да не се стигне до последното е изключително важно да реагираш мигновено и по правилния начин в такава ситуация.

Ето защо ти представяме най-важните стъпки за реакция в случай на открадната/загубена банкова карта:

1. Уведомяване на банката при кражба/загуба на картата

Първата стъпка в подобна ситуация е да уведомиш банката или картовия оператор за случилото се. При повечето финансови институции е посочено в Общите условия на договора за получаване на банкова карта, че трябва да се свържеш веднага с банков служител. Някои банки са упоменали допълнително, че трябва незабавно да информираш и полицията за инцидента.

В случай, че си клиент на TBI Bank …

При изгубена или открадната карта, е необходимо да информираш Банката, веднага след като установиш липсата ѝ, като се обадиш на някой от следните номера: *8242 / 0700 17 571 или на телефон 02/8 163 900 по всяко време на денонощието, както в работни, така и в неработни дни и на официални празници. След това трябва да посетиш банков офис, за да заявиш писмено желанието си за нейното преиздаване.

2. Начин на уведомяване на банката

Различните банки имат различни изисквания, посочени в Общите условия на договорите. Но като цяло има няколко варианта: по телефона, по имейл, на място в офис или по пощата.

В случай, че си клиент на TBI Bank …

Можеш да използваш посочените канали, но за незабавно блокиране на откраднатата/изгубената карта, трябва да се обадиш по телефона веднага.

3. Задължително писмено уведомление 

Срокът за подаване на писмено уведомление за открадната/ изгубена карта при всяка банка е различен.

В случай, че си клиент на TBI Bank … 

След като се обадиш по телефона за да сигнализираш за липсата на картата, тя се блокира на момента и остава неактивна до последващо писмено заявление в офис на Банката за преиздаване или за отказ от ползване на картата.

4. Срок за блокиране на картата

В повечето банки след като писменото уведомление е направено от картодържателя, картата се блокира от издателя. Срокът е различен при различните финансови институции.

В случай, че си клиент на TBI Bank …

Когато картата е изгубена/открадната и сигналът от твоя страна е постъпил чрез позвъняване по телефона, картата се блокира в момента на обаждането и остава блокирана до писмено заявление от твоя страна за последващи действия с нея.

5. Преиздаване на откраднатата/изгубената дебитна или кредитна карта

Повечето банки посочват в общите си условия, че при кражба/загуба на карта, след депозирано уведомление от страна на картодържателя, се преиздава пластиката към същата банкова сметка. Преиздаването на картата е за сметка на нейния поръчител и зависи от таксата на съответната банка.

В случай, че си клиент на TBI Bank … 

TBI Bank преиздава изгубената пластика, вързана към същата банкова сметка, само след попълнено заявление от твоя страна в офис на Банката.  Дължимата такса за преиздаване на пластиката е съгласно официалната Тарифа на Банката.

6. Може ли клиент на банка с открадната/изгубена карта да НЕ пожелае преиздаване на картата

Всяка банка е описала в Общите си условия каква е процедурата след постъпил сигнал за блокиране на открадната/ изгубена карта(закриване на картата, преиздаване на картата и т.н.)

В случай, че си клиент на TBI Bank …

След блокиране на твоята банкова карта, трябва да декларираш писмено дали искаш да бъде закрита или преиздадена. В случай, че НЕ подадеш такова заявление, картата остава блокирана в системата на Банката и продължават да ти се начисляват задължения, съгласно вида на картата и Официалната тарифа на Банката.

7. Може ли трето лице да подаде уведомление за изгубена/открадната карта?

Някои банки изрично посочват в Общите условия дали е възможно да се блокира и отблокира загубена/открадната карта от трети лица.

В случай, че си клиент на TBI Bank …

При подаден сигнал за изгубена или открадната карта от трето лице, картата отново се блокира в системите на Банката до изрично писмено заявление от твоя страна (в ролята на картодържател) за последващи действия. Съгласно общите условия за издаване на банкови карти – издаването и получаването на картата и ПИН-кода е само лично от клиента. Не е разрешено издаването или приемането на карта и ПИН-код от пълномощник.