• За теб
  • За бизнеса
  • За търговци
  • За tbi bank

Как да направя справка в кредитния регистър?

Банките осигуряват ликвидността на цялата икономика в държавата и в тяхно лице бизнесът намира сигурен и надежден партньор при необходимост от средства за разплащане. Банките играят жизненоважна роля за икономическите връзки в системата и от тяхната стабилност зависи дали отворената (пазарна) икономика ще функционира нормално.

Какво е предназначението на кредитния регистър и защо банките правят проверки в него при отпускане на кредити?

За да се осигури по-голяма сигурност на банковата система, БНБ е създала така нареченият Централен кредитен регистър (ЦКР), в който се съдържа чувствителна финансова информация. Тези данни отразяват всички получатели на кредити и длъжници, които не са платили задълженията си към настоящия момент. По този начин банките и всички останали кредитни институции могат да проверяват кредитното досие на кандидатите за кредити.

Целта на БНБ като висш регулиращ орган на банковата система, е да внесе стабилност, сигурност и доверие в нея чрез ограничаване до минимум на лошите кредити. Съществена част от този процес е предварителният достъп до информация за кредитната история на кандидатите.

Каква информация се съхранява в регистъра?

Информацията, която БНБ съхранява в ЦКР, включва размера на задълженията към различни банки и фирми за бързи кредити в страната, задължения към някои доставчици на плащания и лизинг компании, както и следните детайли: вид на кредита, срок на договора, срок до падежа, остатък от кредита и първоначални суми. Други включени данни са наличието на просрочени кредити с уточнение какъв е периодът на просрочието.

От ноември 2019 г. БНБ предоставя информация и за поръчители и лица, които са солидарни платци на длъжника.

Кой прави проверка на задълженията към банки и други институции?

Законните кредитори (банкови и небанкови) взимат предвид данните, предоставени при такава ЦКР проверка и затова имат осигурен достъп до нея. Банките проверяват дали потенциалният им клиент има “чисто кредитно минало”, което им дава увереност, че ще получат парите си и няма да срещнат проблеми със събирането на сумата от длъжника.

Фирмите за бързи кредити също могат да направят справка ЦКР, но те не са толкова стриктни в това отношение и когато става дума за по-малки суми, са склонни да отпуснат кредити на клиенти с лоша кредитна история. Ако при проверката в ЦКР твоята е такава, шансът да бъдеш одобрени за кредит от банкова институция е минимален.

Как да направиш цкр проверка?

Проверката на задължения към банки се осъществява в кредитния регистър като справка ЦКР може да направиш лично на място или като подадеш заявка онлайн.

  • На място (лично)

Ако желаеш да получиш информация за твоето кредитно досие лично, е необходимо да подадеш заявление в Софийския централен офис на БНБ. Всеки има право на една безплатна справка през годината. Всяка следваща справка или експресна заявка се таксува. Личното заплащане на проверката струва двойно по-скъпо за всичките опции спрямо онлайн проверката и се извършва на каса или по сметката на Българска народна банка преди подаване на заявлението.

Гражданите от страната биха могли да си спестят неудобството от пътуването до столицата, като използват пощенски услуги. Заявленията, изпратени с куриер, трябва да имат нотариално заверен подпис и да бъдат изпратени до отдела на „Централен кредитен регистър” на БНБ.

  • Онлайн кредитен регистър

Можеш да направиш проверка на своята кредитната история онлайн, което ще ти спести много време. За целта е необходимо да си извадиш електронен подпис. Както на много уебсайтове, така и на уебсайта на БНБ в раздел “централен кредитен регистър” ще откриеш информация как да получиш квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП), който се издава само от регистриран доставчик на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис.

Таксата, която ще заплатиш, зависи от времето, за което ще получиш необходимата информация от кредитния регистър. Цените за използване на онлайн кредитния регистър са както следва:

  • 4  часа – 10 лв.
  • 24 часа – 5 лв
  • 7 работни дни – 1 лв
  • 14 работни дни – безплатно

За да направиш проверка за кредитното си състояние, трябва да попълниш личните си данни в онлайн заявление, предоставено от сайта на банката. Отговорът пристига в посочения от теб срок на имейла, който си регистрирал в системата. Онлайн плащането се осъществява чрез дигитален ПОС терминал, разположен на уебсайта на БНБ.

Ако желаеш да теглиш кредит, е хубаво да си наясно какво е състоянието на твоето „кредитно досие“. Наличието на лоша кредитна история създава пречки при тегленето на нови кредити, което означава, че кредитът, за който кандидатстваш, може да ти бъде отказан. И все пак дори да нямаш идеална кредитна история, не се отчайвай, има начин как да я подобриш с времето и да увеличиш шанса си за банков заем. Виж тук как можеш да повишиш шанса си за одобрение за кредит.