• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Как да получим кредит до 15000 лв без поръчител

Българските банки постоянно разширяват продуктовата си гама. Днес клиентите могат да получат бърз кредит много по-лесно от преди – и то не само в кредитна фирма, но и в почти всеки банков клон. Предимството при работата с банка е не само в сигурността, но и в по-големите суми, които потребителите могат да изтеглят в сравнение с фирмите за бързи кредити.

Понякога не е възможно да покриеш възникналите нужди с по-малка сума, поради което е необходимо да пристъпиш към по-голяма крачка. Когато нужната сума е в порядъка на 15 000 лв, някои кредитори биха предявили множество изисквания към кредитоискателите – трудови договори, поръчители, обезпечение и др.

С каква цел се теглят кредити до 15000 лв?

Банките отпускат потребителски кредити до 15000 лв с различно целево предназначение. Те може да са предназначени за лечение, текущи нужди, ремонт на недвижимост, покупка на автомобил, погасяване или консолидиране на непогасени заеми и др. Причините за заема може да бъдат различни, а банката може да извърши мониторинг върху начина, по който изразходваш средствата, ако това е упоменато в договора. При някои кредитори изразходването на средствата става без какъвто и да е контрол от тяхна страна, следователно е добре при кандидатстване за сумата да попиташ за банковия мониторинг върху кредита.

Какви са начините за кандидатстване за кредит 15000?

Днес комуникациите са далеч по-развити от преди, което дава възможност на потребителите да кандидатстват за кредит не само в банковите офиси, но и в удобството на дома си през интернет или с обикновено телефонно позвъняване. Различните начини на достъп позволяват на по-голяма група хора да достигне до кредиторите, като всеки избира по какъв начин да подаде документите си в зависимост от своите възможности и предпочитания.

В офис

Класическият метод за кандидатстване за кредит е да посетиш клон на банка и след разговор с банковия консултант, проучване и подписване на договор може да получиш сумата, за която си дошъл. Този начин на кандидатстване ще ти отнеме време в пътуване до определено място и чакане на опашка, но за сметка на това можеш да видиш и прецениш хората, с които ще си имаш работа. Всеки твой въпрос тук може да намери отговор по най-бързия начин, докато при онлайн кандидатстването нямаш този близък контакт със специалистите. Би могъл да получиш сумата в брой на касата и така няма да се налага да ходиш до близкия банкомат, за да изтеглиш парите си.

По телефона

Освен че смартфоните предоставят възможността да инсталираш банкови приложения, през които да подадеш заявка за кредит, можеш просто да се обадиш и да кандидатстваш. По време на разговора банковите сътрудници ще ти дадат ясни насоки какво да направиш, като за подписването на договора и проверката на личните ти данни ще се наложи да сканираш документите си и да ги изпратиш по имейл. При онлайн кандидатстването по телефона за кредит 15000 лева трябва предварително да имаш отворена сметка в банка с издадена към нея дебитна карта, за да можеш да получиш сумата по заема в картата си.

Онлайн

Възможно е да кандидатстваш за кредит онлайн 15000 лв без да излизаш от дома си. Трябва ти интернет и компютър и да отговаряш на изискванията на банките за кредитоискател. След като избереш най-подходящата за теб банка-партньор, ти остава да нагласиш плъзгачите до желаната сума и срок за погасяване. Ще видиш на уебсайта на кредитора много подробности за основните характеристики на заема и други важни детайли. Кандидатстването започва с попълване на онлайн формуляра и свързване с банката по имейл или със sms, за да получиш резултатите от проверката на данните ти.

Колко време отнема одобрението на кредит 15000?

В зависимост от начина, по който решиш да кандидатстваш, процесът може да отнеме от 5 минути до 1 ден. В офис може да се наложи да чакаш на опашка, ако в момента има други клиенти в банката, но след като подадеш документите си за одобрение, времето за оценка ще е толкова, колкото би било и ако кандидатстваш онлайн. За по-малки суми банкерите няма да бъдат много придирчиви. Съответно може да те одобрят буквално за минути и да получиш сумата на момента. Кредити до 15000 лв не са малки продукти, така че оценката на риска и одобрението може да отнемат над половин час до 1 ден.

Ще имаш по-високи шансове за одобрение, ако си собственик на бизнес, имаш трудов договор, поръчители, добро финансово обезпечение, банкови депозити, допълнителни доходи, които можеш да докажеш с документ, и кредитната ти история е чиста. Обикновено клиентите, които според банката носят по-малък кредитен риск, могат да получат заем на по-добри условия.

Какви са изискванията за кредит до 15000 лв?

Обикновено банките изискват да имаш навършени 21 години, да предоставиш лична карта, трудов договор и документи, с които може да докажеш наличието на редовни доходи. Колкото по-обезпечен си, толкова по-добри условия по договора може да получиш при възможност да договаряш с кредитора. В случая кредиторите не изискват наличието на поръчител, което представлява значително облекчение за кандидатите. Кредитната ти история също има тежест при проверката на документите на кандидатите за кредит. В случай, че нямаш просрочени предишни задължения, не би трябвало да се притесняваш. Почти задължително е да имаш отворена разплащателна сметка в банка, като най-добре би било издател на сметката да бъде твоята банка-кредитор.

За удобство на клиентите си ние предоставяме кредит до 15 000 лева без поръчител, което улеснява много процедурата по одобрение на кандидатите. Намирането на поръчител при придобиване на кредит с по-висока сума не винаги е лесна задача, а за мнозина удобството е приоритет. Параметрите по заема са налични на уеб страницата ни, като големината на погасителните вноски се увеличава обратнопропорционално на срока за изплащане на кредита. Съветваме те винаги когато решиш да сключваш договор за кредит, да прочетеш внимателно условията по договора, в това число и детайлите с по-ситен шрифт.