• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Как да различим опасностите при кредит от частни лица

Нуждата от пари може да ни изненада по всяко време. Не всеки би приел равнодушно лишаването от нещо, което облекчава ежедневните му дейности. Други пък предпочитат да поддържат високия си стандарт на живот на всяка цена. Много хора намират изход от затрудненото си финансово положение, обръщайки се за помощ към финансови институции, като разчитат, че те ще им заемат необходимата сума пари. В някои случаи кандидатите за кредит не отговарят на изискванията на кредиторите и те не отпускат заем. Това е продиктувано от стриктното спазване на регулациите, които законът за потребителските заеми налага. Добра идея ли е в такива случаи да потърсите кредит от частни лица?

Кои хора взимат кредити от частни лица?

Вследствие отказа на кредит от страна на произволна банкова институция, потребителят може да потърси спешен кредит от частни лица, които се занимават с лихварство. Лицата, практикуващи тази дейност, не винаги действат съобразно законовите уредби в страната. Затова търсенето на правата си в случай на злонамерени действия е трудно и почти винаги съпроводено с драматични сътресения на нормалния ритъм на живот. Често се получават сигнали за вербално или физическо насилие, психически тормоз, рекет, заплахи и други неморални прояви срещу длъжниците.

Въпреки тези опасности, не са малко потребителите на кредити, които вземат пари на заем от частни лица. Често това са хора, които не успяват да върнат един или два висящи кредита. Тяхната кредитна оценка е негативна и при проверка в централния кредитен регистър банките или фирмите за бързи кредити разбират, че рискът е прекалено голям, за да отпуснат искания заем. Такива хора понякога търсят рефинансиране на кредити от частни лица. Други не се замислят сериозно за възможните неприятности и разчитат на своята проницателност и далновидност. Те преценяват на момента, че човекът срещу тях е разумен и може да се разчита на думата му.

По какво може да разпознаете дали заемодателят е недобросъвестен и опасен?

Ако поради някаква причина търсите кредит извън банкова система, е добре да бъдете много внимателни, но въпреки всичко опасността да бъдете измамени си остава напълно реална. Има фирми за кредити, които също са небанкови институции, но практикуват законна дейност, въпреки по-високите лихвени и наказателни проценти. Трудно можете да различите техните офиси от тези на частните лица, които по-скоро практикуват лихварство. Какво може да ви помогне в такива случаи? Има няколко признака, по които може да се ориентирате в обстановката.

  • Признаци на сигурност

Вие сте в голяма институция с много служители, чието има е известно и предлаганите продукти са регламентирани. Банковите офиси са точно такива, познати са както на потребителите, така и на органите на реда. Те не могат да се скрият, нито да избягат и да преместят бизнеса си в друг град или държава. Това поражда доверие и в случай на нередност, можете да потърсите правата си срещу кредитора. Получавате договор и обяснения по него, които подчертават вашата отговорност и тази на заемодателя. Предварително разбирате колко точно трябва да платите на кредитора по договор и какви ще бъдат условията при забавяне. Кредиторът би трябвало да извърши някакво макар и кратко проучване за вашето финансово състояние, преди да ви одобри за кредит. Тези признаци показват, че имате работа с лицензиран и надежден финансов сътрудник.

  • Признаци на несигурност

Ако срещата ви с вашия кредитор е в градинката срещу стадиона и там присъстват няколко здрави мъжаги, които отговарят на въпросите ви с “Няма проблем!”, по-добре се извинете учтиво и се оттеглете, без да се договаряте за каквото и да било.

Не се доверявайте на обяви в пощенските кутии, или такива, залепени на сгради, спирки или пътни знаци, които предлагат някакъв вид кредит от частно лице. Изберете утвърдена институция в кредитната индустрия, която има отзив в обществото, социални мрежи и професионално изработен уебсайт. В такъв случай не бихте попаднали на опасни кредитори.

Обърнете внимание на някои характерни особености в стила на работа на кредитора. Характерна черта на съмнителните лица, които се занимават с кредитна дейност, е че обещават всичко за нищо. Те не регламентират строго определени правила с договори, отговарящи на изискванията на закона за кредитите. Няма да имате възможност да проучите параметрите на кредита или да пресметнете годишния процент на разходите.

От друга страна лихварите може да проявят абсолютна незаинтересованост по отношение на сроковете за връщане на дълга, като че ли това въобще не е важно за тях. Те само искат да ви “помогнат”, защото нямате друг избор. Пазете се от подобни сделки, защото може да плащате стократно по-високи лихви, съпроводени с морални и физически щети.

Кредит без подписване на договор – добра сделка или немислима постъпка?

За някои може би звучи примамливо да приемат финансиране без подписването на документи с условия по договора или други специфични за тази дейност клаузи. Един такъв дълг би бил основа за противопоставяне в случай на злонамереност или неблагоприятно развитие на обстоятелствата (например при забавяне на плащането).

При частните лица е възможно след просрочие на вноска да ви начислят огромна наказателна лихва, която да направи изплащането на дълга немислима задача. Приемането на заем без договор може да бъде изгодно само за човек, който разчита на незаконни средства за защита от кредитора, защото по закон няма как да докаже каквото и да било. Съответно не може да се оплаче на никакъв държавен орган и се налага да търси правата си чрез саморазправа. Не звучи много примамливо, нали?

Банките работят с договор, който отговаря на всички условия, наложени от законодателната власт. Това се прави единствено с цел защита от нелоялно отношение между двете страни. Държавата играе ролята на арбитър, като упражнява регулативна дейност върху търговския обект – банка или небанкова институция за кредити. Не бъдете наивни да се доверявате на произволи частни лица за обеpпечаване на нуждите си. Потърсете друг вариант от близки и познати, лицензирани и оторизирани кредитори и банки, като TBI Bank.