• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Как да си купим стаж за пенсия

След десетилетия прекарани в трудова заетост – ден след ден, месец след месец – годините се изнизват една след друга. За повечето хора времето за пенсия идва, без да са го очаквали. Годините неусетно са минали, а физическите и умствените им сили вече не са същите. Идва времето, в което те заслужено трябва да излязат в пенсия. Понякога обаче се случва, че въпреки възрастта, хората нямат все още необходимия стаж, за да удовлетворят изискванията на закона.

Необходими са още няколко години осигуряване, за да получите право на пенсия за възраст и стаж. Какво може да направим в такъв случай и как да си купим стаж за пенсия? Преди да отговорим на този въпрос, ще се спрем върху продължителността на трудовата заетост, която Националния осигурителен институт изисква за България. Освен това ще споменем и някои нови условия, които законодателят е въвел в пенсионната ни система.

Каква ще бъде възрастта за пенсиониране през новата 2022 г?

Може би вече ви е трудно да дочакате пенсията поради здравословни и други причини, а трудно си представяте да работите още няколко години. За лицата, които нямат достатъчно стаж, възрастта за пенсиониране се увеличава с два месеца. Освен това тази година вече отпаднат трите златни години (по избор) за формиране на осигурителния фонд за изчисляване на пенсията. Нека видим какви са новите възрастови граници, след които българите могат да получат пенсия.

През 2022 г. влизат в сила нови правила, според които пенсионната възраст за мъжете от най-широката трета категория става 64 г. и 5 месеца –  с 39 г. и 2 месеца стаж, а за жените респективно е 61 г. и 10 месеца – с 36 г. и 2 месеца стаж. За онези, които нямат толкова прослужено време и не могат да покрият изискванията за стаж, годините за пенсиониране са както следва: 66 г. и 10 месеца за мъжете и жените с минимум 15 години стаж.

Има ли възможност да заплатите допълнителни пенсионни осигуровки за изминали години?

Да, такава възможност има. Можете да заплатите от вашите спестявания за стаж, с което ще получите необходимите вноски в осигурителния фонд за години прослужено време. Ако платите повече на брой вноски, отколкото ви изискват от НОИ, няма да получавате по-висока пенсия. Плащането със задна дата може да бъде упражнено, но не при всички случаи. Ако сте били назначени във фирма на работа и сте били осигурявани само от работодател, няма да имате право да доплатите недостигащите ви суми.

Законът позволява на самоосигуряващите се лица да си плащат пенсионните осигуровки със задна дата. В тази група влизат хора, които в определен момент са работили професии като земеделски производители и др. и са се осигурявали за своя сметка. Ако отговаряте на това условие, можете да получите информация за размера на вноските, които трябва да внесете в териториалната дирекция на НАП.

Колко години можете да добавите към стажа си?

В Кодекса за социално осигуряване (КСО) се регламентират следните начини за закупуване на допълнителен осигурителен стаж за пенсия:

  • Пет години могат да бъдат закупени със задна дата за тези, на които не им достига стаж за право на пенсия. Закупеният по този начин стаж може да бъде само за трета категория и хората, които искат да се пенсионират предварително, няма да могат да се възползват от тази опция.
  • За годините на вашето следване във висше учебно заведение. Формата на обучение няма значение – редовно, вечерно или задочно – във всички тези случаи можете да платите за стаж. Не можете да платите за срок, който е по-дълъг от продължителността на обучението за придобитата ви във ВУЗ специалност.
  • Тези от висшистите, които са продължили да следват и придобиват научна степен (Доктор), също могат да платят за времето на докторантурата си.

Стажът, който е със задна дата, може да бъде използван само с цел пенсия. Не можете да получавате за него обезщетения за болест, трудова злополука или др. При условие, че за времето, за което си плащате вноските, сте имали вече осигурителен доход, той няма да участва в изчислението на пенсионния ви коефициент.

Какъв е редът за внасяне на осигурителни вноски?

Ако отговаряте на условията за плащане на допълнителни осигурителни вноски, можете да направите това само по банков път. Териториалната дирекция за вашата област ще ви издаде документ с банковата сметка и необходимите суми за внасяне. След като заплатите сумата, трябва да получите удостоверение от териториалната дирекция на НОИ за закупен стаж.

Как се определя размерът на сумата за допълнителните осигурителни вноски?

Размерът на вноските, които лицата без достатъчно стаж за пенсия трябва да внесат, е 19,8% за родените преди 31.12.1959 г. и 14.8% за родените след тази дата. Процентът се изчислява спрямо минималния осигурителен доход на лицата, които се самоосигуряват. Според Закона за държавното обществено осигуряване за миналата 2021 г. сумата, върху която се определят процентите на вноските, се равнява на 650 лв. Така можем да изчислим, че допълнително закупеният стаж за пенсионно осигуряване през миналата година възлиза на 128.70 лв на месец.

Какво да правим, ако имаме право, но нямаме пари за стаж?

Териториалната дирекция може да ни посочи необходимите суми, които да внесем, за да имаме право да се пенсионираме, но може да не разполагаме с необходимите средства. В такъв случай може да се обърнете за помощ към роднини, деца, приятели и други познати, но за по-сигурно е да потърсите банка. Тегленето на такъв потребителски кредит вероятно ще бъде най-бързото решение на създалата се ситуация. Не бързайте с първата срещната банка или фирма за кредити, но преговаряйте и търсете най-добрите условия, защото все пак, вие сте пенсионери.