• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Как се извършва проверка на IBAN и каква е неговата функция?

Считано от 2006 година, голяма част от банковите сметки в световен мащаб, вече притежават нови номера. Този номер се нарича IBAN или още International Bank Account Number. Новият международен стандарт в банковите сметки спомага за бързото и точно обменяне на средства онлайн. Днес физическите лица често притежават една или повече банкови сметки, а що се отнася до юридическите – дори и повече. За да бъде възможно прехвърлянето на пари от една сметка в друга и то по един безопасен начин, бивайки сигурни, че тези пари ще стигнат до точно определената банкова сметка, много държави използват именно международния номер на баковата сметка. Ако искате да научите повече за него – какво означават буквите и цифрите в него или как се прави проверка на IBAN, тази статия ще ви бъде полезна.

Каква е структурата на IBAN номера?

Първоначално IBAN  е разработен изцяло за държавите в Европейския съюз с цел да улесни плащанията в неговите граници, но след време започва да се използва в голяма част от Европа, както и държавите от Близкия изток и тези от Карибите.

Форматът на IBAN е определен в България от наредба номер 13, в която се казва, че номерът представлява последователност от 22 знака и включва, както букви, така и цифри. Когато физическо или юридическо лице открива нова банкова сметка, съответната банкова институция му генерира уникален IBAN номер, с който може да изпраща или получава парични средства.

Българската народна банка създава точни и ясни изисквания за структурата на IBAN номера. Първите два знака винаги са буквите “BG”, което е латинската абривиатура за България – държавата, в която се намира банковата сметка. Следващите два знака са цифри и те се използват като контролно число за проверка на банковата сметка и дали тя е въведе правилно. Последните 18 знака са комбинация от букви и цифри и се наричат още BBAN, като това е основният номер на вашата банкова сметка. Първите 8 знака от тези 18 е т.нар. БАЕ (Банкова адресируема единица) код, предоставен от Българската Народна Банка (БНБ), като той е съставен както от букви, така и от цифри. Тези 8 знака са съответно 4 букви, които се явяват идентификатор на банката. Това са първите 4 знака на т.нар. BIC код или международния бизнес идентификационен код на съответната банка. Следващите 4 цифри пък са идентификатор на БАЕ и посочват банковата адресируема единица в рамките на банката. Двете цифри след това са идентификатора на вида сметка, а всички останали знаци след това (букви и цифри) са индивидуални за всяка сметка и се определят от съответната банкова институция.

Съществуват и допълнителни особености по структурата на IBAN номера в зависимост от това как се прави плащането и съответно къде трябва да се изпише кода. От една страна, ако номерът бива изписван и разпечатван на хартия, то тогава цифрите се изписват в групи от 4 с интервал между всяка група. Ако обаче правите плащане по електронен път и съответно изписвате номера дигитално, то тогава тези 22 символа задължително се изписват слято. Ако нарушите тези правила, то банковият ви превод няма да бъде успешен.

Защо се налага въвеждането на IBAN номерът в България?

Цялостната концепция зад въвеждането на IBAN номера е улесняването на плащанията и тяхната обработка, както и намаляването на броя на неточностите при извършването на банкови преводи. IBAN номерът не само осигурява по-голяма бързина, ефективност и качество на плащанията, но и гарантира тяхната абсолютна сигурност, независимо дали говорим за местни или международни преводи. Така банковите потребители биват силно улеснени при изпращане или получаване на средства, тъй като точността на предоставената лична информация, гарантира, че тези пари ще бъдат получени от правилното физическо или юридическо лице. Когато дадена банка приема нареждане за вътрешен превод или превод към страна, в която IBAN стандартът е вече приет, тя използва контролното число, за да свери коректността и достоверността на номерата по сметките, както на изпращателя, така и на получателя, дори и когато и двамата са клиенти на различни банкови институции. Така вероятността за грешки силно намалява,тъй като сметката на получателя на средствата се заверява срещу използването на IBAN.

IBAN: проверка и начини на получаване

Тъй като IBAN номерът е задължителен при извършване на преводи, банковите интитуции са се постарали вие, като техен клиент, да имате бърз и лесен достъп до него. За всички от вас, които притежавате интернет банкиране, проверката на IBAN може да се осъществи от полето за информация, свързана с банковата ви сметка. Ако пък нямате достъп до интернет банкиране, със сигурност някъде вкъщи имате стари фактури или документи за извършени плащания, на които номерът фигурира. Също така можете да проверите личната си кореспонденция, тъй като може да сте изпращали номера на приятел или познат, който трябва да ви преведе пари. В случай, че все още не можете да го намерите, банките позволяват и проверка на IBAN по ЕГН или лична карта. Тъй като това е лична информация, обаче вие не можете да я получите по телефон. Всичко, което трябва да направите е да посетите най-близкия клон на вашата банка и да предоставите на банковия служител личните си данни.

За лесна проверка на IBAN банките днес издават карта-удостоверение, на която е записан вашият банков номер. Тази карта е голяма колкото всяка друга дебитна или кредитна карта и може удобно да бъде носена винаги с вас. Ако изявите от вашата банка да ви бъде издадена подобна карта-удостоверение, трябва да имате предвид, обаче проблема със сигурността, тъй като картата може винаги да бъде загубена или открадната, което поставя в опасност достъпа до банковата ви сметка.