• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Какви са плюсовете и минусите при заемане на пари от приятел или семейство?

Ако нямате достъп до традиционен кредит от банка, заемането на пари от приятели или семейство може да бъде една много добра опция. Ако успеете да изясните напълно условията по него и всеки е съгласен с тях, приятелските заеми могат да бъдат от полза и за двете страни. Има обаче и много възможности за недоразумения, обтегнати отношения и неудобни ситуации. Полезно е да прегледате предимствата и недостатъците на заемането на пари от семейство и приятели, преди да вземете решение да тръгнете по този път.

Какви са по плюсовете на заемането на пари от приятел или семейство?

По-нисък лихвен процент

Ако банката не е убедена, че ще можете да изплатите своя традиционен заем, тя ще начисли по-високи лихви, за да компенсира риска. Това означава, че лицата с лоша или ограничена кредитна история могат да вземат заем от банката единствено с прекомерни лихви. Член на семейството, който ви познава и ви вярва, от друга страна, ще е готов да ви предложи същия заем при много по-нисък лихвен процент и много по-благоприятни за вас условия. И все пак не злоупотребявайте с добрината на своите близки. Изберете лихвен процент, който е достъпен за вас, но все пак дава стимул на вашия приятел да ви заеме парите.

Ползи за самия кредитор

Разбира се, кредитополучателите не са единствените, които могат да се възползват от споразумение за частно кредитиране. Разумният кредитор често може да спечели пари, като инвестира във вашия бизнес, при условие че той или тя разбира потенциалните ползи и рискове от инвестирането. Наред с удовлетворението, че помагат на приятел или член на семейството, инвеститорите могат да се радват да бъдат част от процеса на формиране на бизнес, като същевременно печелят възвръщаемост, подобна на тази, предоставена от други инвестиционни инструменти и институции.

Можете да общувате със своя кредитор

Понякога неочаквани събития могат да затруднят извършването на месечни плащания. С традиционен банков заем вие получавате допълнителни такси всеки път, когато не направите месечната си вноска в срок, и може да е неприятно предоговарянето на условията за плащане. Някои кредитори дори начисляват такса, ако искате да изплатите заема си предсрочно. От друга страна, член на семейството може да удължи гратисния период, да намали месечното ви минимално плащане за известно време или да ви позволи да отложите следващите си плащания за даден период, докато си осигурите нова работа или допълнително финансиране.

Какви са минусите на заемането на пари от приятел или семейство?

Неудобство при двете страни

Като за начало, за много от хората, намиращи се в затруднено финансово положение може да бъде много неловко и неудобно да признаят това пред семейство и приятели. Особено пред такива, които разполагат с повече финансови средства, и съответно са в състояние да им помогнат. Има много проучвания, които показват именно колко деликатна тема могат да бъдат парите и как хората предпочитат да говорят дори за политика и религия, но не и за пари със своите най-близки хора. Този разговор може да бъде труден и за двете страни. Както за човека, който се нуждае от спешна помощ, така и за този, който се очаква да се отзове финансово, особено когато няма възможност или желание да го направи по една или друга причина.

Липса на документация

Едно от предимствата на личните заеми е, че те не изискват същите правни документи като тези, предоставени от банка или друг кредитор. Липсата на яснота обаче може да бъде пагубна, ако кредитополучателите и кредиторите имат различни очаквания. Много пъти, когато ваш приятел ви заема пари, не си правите труда да ги документирате писмено. Това прави много лесно възникването на неправилна комуникация по отношение на условията, договорени устно.

Влошаване на личните отношенията

Разбира се, приемането на заеми от близки не е проблематично само от правна гледна точка. Смесването на бизнес и удоволствие също може да усложни ежедневните социални взаимоотношения. Друга негативна страна на това да сте финансово задължени към семейство и приятели е, че винаги е възможно на преден план да излезе темата за вашите навици за харчене. Ако никоя банка не би ви забранила да се храните навън, да си купите нова кола или да пазарувате толкова много, то кредитори, които също са приятели или семейство, може да ви критикуват, че харчите пари, когато все още не сте изплатили дълга си. За да сте сигурни, че няма да изпаднете в такава ситуация, още от самото начало изяснете условията по изплащането на заема.

Пораждане на лоши навици

Хората, които вземат пари на заем, но никога не ги връщат, вероятно ще продължат да го правят, продължавайки цикъла на лошо поведение, докато хората най-накрая спрат да им заемат пари! За родителите това може да бъде особено обезпокоително, тъй като трябва да започнат да учат децата си на добри финансови навици и добродетелта да изпълняват задълженията си.

Ограничена законова протекция

Когато работите с банкова институция, тя е длъжна да ви предостави парите и условията, посочени в договора за заем. Член на семейството може да се откаже от пълната сума на заема или да промени плана за плащане по средата на заема. За да избегнете объркване и недоразумения, съставете договор за заем, който очертава неговите условията, като сумата, лихвения процент и погасителния график. Неправилно определените условия още от самото начало могат не само да обтегнат отношенията с вашите приятели и роднини, но и допълнително да усложнят финансовото ви положение. Ако искате да избегнете това, можете да се възползвате от нашите бързи кредити без нужда от поръчител или от трудов договор. Получете своите пари още на същия ден, за да се погрижите за финансовите си затруднения. Ако смятате, че вземането на кредит от семейство и приятели носи повече рискове, отколкото ползи за вас, можете да се възползвате от нашите онлайн кредити. В случай, че се нуждаете от бързи пари на момента, посетете нашия онлайн сайт и кандидатствайте за онлайн кредит още днес от удобството на дома си.