• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Какво да направиш, ако заявката ти за кредит е отказана?

Нуждаеш се от пари и кандидатстваш за кредит. На пръв поглед изглежда лесно и вече си правиш сметки за какво ще изхарчиш заетите пари, но шокиращо за теб получаваш отказ на заявката си.

Не бързай да действаш импулсивно и да се гневиш на институцията, която не ти отпуска желания кредит. Всяка банка/финансово дружество заема пари по редица критерии и прави щателна проверка на своя потенциален клиент. Причината да ти е отказан заем има своето основание.

Какво можеш да направиш оттук нататък?

Не кандидатствай веднага отново и отново
Отказът не е случаен и няма как да „излъжеш“ системата, ако кандидатстваш отново с надеждата да е станала грешка. Ще постигнеш обратен ефект. Можеш да изчакаш ден-два, ако смяташ, че си допуснал някаква грешка в попълване на данните си и да опиташ още веднъж.

Поискай повече информация 

Всяка сериозна финансова институция (банкова или небанкова) е посочила контакти на своя Център за обслужване на клиенти, на централата си или на офисите си в отделните локации. Можеш да позвъниш и да споделиш ситуацията си и да поискаш конкретна информация защо ти е отказан кредит. Тя ще ти бъде полезна, за да работиш в посока подобряване на твоята кредитна история и повишаване на възможността да получиш финансов заем за в бъдеще.

Съвет: Ако желаеш да получиш подробна и акуратна информация за причини за отказа на кредит, позвъни по телефона или отиди на място в клона/офиса на съответната институция, от която да искаш да вземеш кредит. Писането в социалните мрежи или запитвания във формата на сайта не са добро решение, тъй като хората, които се грижат за тези комуникационни форми нямат достъп до програмите и системите, с които разполагат кредитните и банкови консултанти.

Поискай справка на своята кредитна история 

Ако отказът за отпускане на кредит е свързан с твоята кредитна история, можеш да посетиш Централния кредитен регистър и да поискаш справка.
Ако смяташ че, подадената информация е неточна, обърни се към съответната кредитна институция и изискай тя да бъде коригирана. В случай, че информацията за закъснения по активните ти кредити е вярна, кандидатствай отново след като платиш текущите си просрочия и подобриш кредитната си история.

Кога да кандидатстваш отново?

Това зависи от причината за отказа.

Ако причината е, че към момента имаш прекалено много задължения към банкови и небанкови финансови институции, ще трябва да почакаш, докато погасиш част от тях.

Ако се затрудняваш с изплащането на текущите си кредити и не можеш да ги обслужваш редовно, поискай обединяване/консолидиране на задълженията си, така че да плащаш по-ниска месечна вноска.