• За теб
 • За твоя бизнес
 • За tbi bank

Какво е банково извлечение

Почти всички ползваме услугите на банковите институции. Рядко можете да срещнете някой, който не ползва дебитна или кредитна карта за теглене на пари от банкомат, интернет разплащания, плащане на комунални услуги през интернет системи и др. Днес технологиите са толкова достъпни и развити, че е нужно по-гъвкаво да се адаптираме към нововъведенията.

За всяка една банкова транзакция се изисква да имате налична сметка в банка, от която да изпращате или в която да вкарвате средства. Тези сметки са внимателно обслужвани и движението на парите ви от тях се следи непрекъснато. Един от начините да бъдете в крак със салдото по вашата сметка и да проверите дали всичко е наред с парите ви е банковото извлечение. Нека разберем повече за него – какво представлява и какви ползи предоставя?

Какво е банково извлечение?

На първо място банковото извлечение е банков документ, който може да ви бъде предоставен както на хартиен носител, така и на електронната поща или в интернет приложението на търговеца. Неговото по-точно наименование е “банково извлечение от сметка” или “извлечение от банкова сметка”. При движенията на парични потоци по сметката на потребителя банката автоматично осчетоводява новото салдо и така всеки ден можете да получавате ново банково извлечение.

Докато преди години банките редовно информираха клиентите си за тяхното салдо по сметката им като им пращаха извлечението, то днес почти всички могат по интернет да проверят какви са били движенията по тяхната сметка за различен период от време. Всеки потребител на онлайн банкиране може да настрои сам датите за проверка на салдото и движението на пари в сметката си.

Какво означават съставните части на извлечение?

В едно банково извлечение има много различни данни, които може би за мнозина са объркващи и непонятни. Не е много трудно да разберете какво означават, а това може да се окаже много полезно за вас в определени ситуации.

 • Информация за банката, която може да включва номер за обслужване на клиенти, насоки за докладване на грешки и измами, BIC на бенефициента и др.
 • Вид на сделката
 • Номер на сметката на другия участник в транзакцията
 • Начално и крайно салдо
 • Всички депозити по сметката, включващи различни методи за плащане, лихви и др.
 • Всички тегления от сметката ви, които включват: покупки в интернет и на ПОС терминал, теглене от банкомат, банкови такси, автоматично плащане, комунални услуги и др.
 • Референтни номера, кореспондиращи на вашите транзакции

За какво се ползва банковото извлечение?

Хората, които са в състояние да разбират информацията, налична в тяхното банково извлечение, са наясно с всички приходи и разходи, които се случват в сметката им. Така бихте придобили по-ясна представа за какво сте харчили пари и колко са приходите, с които разполагате. По този начин можете да подобрите вашите финансови навици и планове за бъдещето. Можете да проверите точната дата, на която са станали транзакциите, както и коректността на партньорите или дали не сте пропуснали или сте платили два пъти на някой от тях.

 • Установяване на злонамереност или кражби по сметката

Друга важна полза е, че бихте могли да установите съмнителни разходи, настъпили на по-ранна дата. В случай, че не можете да установите какво е станало, бихте могли да уведомите банката, за да направи вътрешна проверка по номерата на транзакцията. Следователно другата важна причина да ползвате банково извлечение е да предотвратите чужда злонамереност спрямо вашите пари.

 • Счетоводни нужди

Не може да водите точна счетоводна отчетност без навременни извлечения от сметката на търговеца. Информацията, намираща се там, дава възможност на счетоводителите да изготвят точни финансови отчети, а така ще избегнете притеснения, свързани с внезапна проверка от данъчни инспектори и одит.

Как да извадя банково извлечение?

Вашата банка може да ви изпраща банково извлечение в края на всеки месец, ако сте се договорили за това. Тази услуга може да е безплатна, но някъде е възможно да искат и определена такса. В случай, че нямате подобна практика или желаете да правите спорадични справки, можете да видите вашето банково извлечение на уебсайта на вашата банка, ако активирате интернет банкиране.

Другият метод е да отидете лично в офис на банката, където винаги можете да получите документа от служител на банката. Банковото извлечение от офис може да получите на хартиен носител, но може и да ви го пратят на имейл.

Банково извлечение се изисква и от регулаторните органи за надзор и фискален контрол. В тези случаи документът ви ще има тежест пред органите само, ако бъде подписан и подпечатан от банката, която го издава. Във всички останали случаи няма нужда от такива доказателства върху документа, за да бъде валиден.

Има ли банково извлечение онлайн?

Да, днес съществуват много методи, по които да получите банково извлечение от сметката си. Това може да стане, ако сте се регистрирали в уебсайта на банката ви и сте активирали онлайн банкиране. За хората, които не желаят да банкират свободно през компютъра, има опция за неактивно банкиране онлайн, при което те не могат да извършват онлайн транзакции, но имате достъп до движенията по сметката.

За какво е нужен кодът от банковото извлечение?

Този код се използва от потребителите, когато регистрират картата си в уебсайт на електронна система за разплащания, например в epay.bg. Уебсайтът на търговеца изисква предоставянето на такъв код, а за да го получите, трябва да имате регистрирана услуга за SMS уведомление при транзакции към сметката ви в банката или да отидете на място в клон на банката, където ще получите извлечението, в което се намира кода.

Според някои потребители регистрацията на карта в системата става по-удобно през банкомат. Определен вид банкомати могат да регистрират дебитни и кредитни карти, а процедурата трае само няколко минути.