• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Какво означава револвиращ кредит и как той се различава от овърдрафта?

Револвиращ заем е финансов кредит, предплаган от различни банкови институции. Както може би вече знаете, той не е толкова популярен в България и често хората не са добре запознати с него. Затова, за да се сдобиете с най-добрата за вас оферта, трябва предварително добре да проучите какво означава револвиране на кредит и за какво може да се използва той. Този вид кредит доста може да ви напомни на овърдрафт, който познаваме по-добре у нас. Каква е разликата между двата вида кредит и кой би отговорил най-добре на вашите нужди, това ще ви разкажем в статията по-долу.

Какво е револвиращ кредит?

Според правилната си дефиниция револвиращ кредит е споразумение, което позволява на титуляря на дадена сметка да заема пари многократно до определен лимит в съответната валута, като същевременно погасява част от текущото салдо, дължимо при редовни плащания. Всяко плащане, минус начислените лихви и такси, попълва наличната сума за притежателя на сметката. Често, за да направят тегленето на средства по-лесно и удобно за своите клиенти, банките предлагат към своя револвиращ заем и кредитна карта. Така потребителите имат право да теглят пари колкото и когато си поискат без да имат точно определена дата в месеца, когато трябва да осъществяват месечните си вноски. Именно това са някои от причините револвиращият кредит да е толкова привлекателен за някои хора.

Револвиращият заем притежава  много други предимства за своите клиенти. Той позволява на потребителите си гъвкавостта да имат достъп до пари в рамките на предварително зададена сума, известна като кредитен лимит. Когато потребителят извърши плащане и внесе пари по своя баланс, тези пари отново са на разположение за ползване. В месечните вноски на всеки кредитен потребител се включва, както сумата, изхарчена през последния месец, така и дължимите лихви и такси върху текущото задължение. Друга особеност при револвиране на кредит е, че той може да бъде, както обезпечен, така и необезпечен.

Как работи един револвиращ кредит?

Когато кредитополучателят е одобрен за револвиращ кредит, банката или финансовата институция установява определен кредитен лимит, от който потребителят може да се използва отново и отново. Кредитен лимит е максималната сума пари, която финансовата институция е готова да предостави на клиент, който се нуждае от средства.

Револвиращият заем обикновено се одобрява без дата на изтичане като банката позволява договорът да продължи, докато сметката е в добро състояние и кредитополучателят е изряден. С течение на времето банката често може да повиши кредитния лимит, като с това цели да насърчи най-надеждните си клиенти да харчат повече.

Както вече споменахме, кредитополучателите се налага да плащат месечна лихва върху текущото си задължение. Поради удобството и гъвкавостта, които предлага револвиращия кредит на своите потребители, при него обикновено се начислява и по-висок лихвен процент в сравнение с традиционните банкови заеми на вноски. Възможно е един револвиращ заем да бъде с променливи лихвени проценти, които могат да бъдат коригирани във времето.

Малко повече за таксите и лихвите при револвиране на кредит

Щом говорим за каквито и да било потребителски кредити, лихвите са един доста познат на всички момент. При револвиращия кредит, обаче ситуацията с начислените такси, става доста по-интересна от останалите кредити. Затова тук ще ви разкажем малко повече за процеса по кандидатстване за револвиращ заем и таксите, които съпътстват всяка стъпка.

След като подадете молбата си за кандидатстване за револвиращ кредит, вие ще трябв да платите първата си такса, за да  може моблата  ви да бъде разгледана от финансов консултант в съответната банка. В случай, че бъдете одобрен за кредит, за да ви бъде отпуснат той, отново ще бъде начислена еднократна такса. Такава трябва да бъде заплатена и при теглене или внася на пари по сметката, както и за нейното обслужване, дори в случай, че вие никога не използвате кредита си.

Каква е разликата между овърдрафт и револвиращ кредит?

Револвиращият кредит и овърдрафта си приличат по това, че и двата вида заеми се стремят да постигнат финансиране на бизнеса. Тук една от основните разлики обаче е, че както вече споменахме – когато използвате услугата на револвиращия кредит, вие получавате своите средства по кредитна карта и ги ползвате единствено, когато вие решите. Като в последствие, отново вие трябва да захраните сметката си с вече изтеглените пари. Този подход се счита от банките за много по-малко рисков като те упражняват по-голям контрол върху приходите си. Те могат по лесен начин да проверят редовността на оборота ви и неговото движение надолу и нагоре. Основната разликата тук е, че при овърдрафта вие получавате оборотното си финансиране по разплащателна сметка.Тук салдото може да бъде, както положително, така и отрицателно като съответно се използва за усвояване или погасяване.

Процес по  кандидатстване или отказване на револвиращ кредит

Ако решите да се възползвате от револвиращ кредит и в частност, когато неговата стойност е над 400 лв. вие, кредитополучателят, имате право да получите напълно безплатно договора си, както във физически, така и в електронен вариант за предварително разглеждане.

В случай пък, че решите, че револвиращ заем вече  не ви е необходим, можете да анулирате договора си без да е необходимо да плащате неустойки и такси до 2 седмици след първоначалното му подписване. Изтече ли този период, вие ще бъдете принудени да заплатите известни такси. След като сте изпратили заявлението си до кредитора, от вас също се изисква в срок от 30 дни да изплатите на банковата институция лихвата и главницата по сумата, която вече сте изхрачили за съответния период.

Заключение

Въпреки че револвиращият кредит не е от най-популярните у нас за финансиране на бизнеса ви, той определено предлага много предимства, които липстват при останалите потребителски кредити като гъвкавостта, независимостта, сигурността и липсата на конкретна дата за плащане. Преди да сключите какъвто и да е договор, обаче, трябва добре да обмислите и по-високите лихви за кредита, както и същестуващите множество такси.