• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Къде и как можем да заменим повредени банкноти?

На всички ни се е случвало да отидем до най-близкия магазин, за да купим хляб например и да се приберем със скъсани или надраскани банкноти, които са ни върнали като ресто. Много от хората днес не са запознати какво да правят, когато това се случи, а прибират съвестно повредените банкноти и се надяват те да бъдат приети при следващото им пазаруване. Това, обаче не винаги се случва. Никой не иска да притежава захабени или изпокъсани пари. Но какъв всъщност е реда за тяхната замяна – къде трябва да отидем, какъв е редът, който трябва да спазим – именно това ще ви разкажем в днешната статия.

Кои банкноти могат да се заменят?

Всички граждани имат право за смяна на повредени банкноти. За целта трябва да предствят парите пред специалисти от Българска Народна Банка (БНБ) или някоя друга банкова институция, където да бъдат подробно разгледани. Ако парите са незначително повредени в следствие от надписи или рисунки с химикал, окисляване, износване или частично скъсване, тогава няма проблем те да бъдат заменени. Това може да се случи и, когато повредените банкноти са в това състояние в резултат на опит за кражба, но в никакъв случай не са били предмет на престъпление. Българската Народна Банка има точно определени правила за изкупуване на повредени банкноти . Ако съществува съмнение, че тези банкноти са били повредени умишлено чрез късане, надраскване и други; били са откраднати или потенциално фалшифицирани; или, както вече споменахме по-горе – са били обект на престъпна дейност – тогава замяната на банкнотите не е възможна. В тези случаи банката издава необходимите документи и се започва разследваща дейност, за да се изясни дали тези съмнения са правилни.

Кога и къде е възможна замяна на повредени банкноти?

Ако вземем отново примера, който дадохме по-горе, в случай, че пазаруваме в близкия магазин и ни върнат повредени пари, можем да подходим към ситуацията по два начина. Ако забележим повредените банкноти на място в магазина, то тогава имаме право да ги покажем на служителя, който ни е обслужил, и да поискаме смяна на повредените банкноти. В случай обаче, че забележим проблема, когато сме си вече вкъщи, не можем да изискваме от търговския обект да направи нещо по въпроса. Тогава трябва да се обърнем към Българската Народна Банка или друга банка в страната. Според българското законодателство, от 1 януари 2020 година всички банки в България са задължени да заменят повредени банкноти, които са законно платежно средство на територията на страната без да налагат каквито и да било такси и комисионни. По този начин се осъществява повишаване на контрола и качеството на българските банкноти и монети в обращение.

Каква сума може да бъде възстановена?

След като банката изкупи повредените банкноти, стойността, която ще ви бъде възстановена силно зависи от повредата на парите, както и тяхното състояние. Затова преди това банков служител ще направи подробен преглед и оценка. В случай, че е повредена над 50% от банкнотата, то тя не се подменя. Вместо това банката поставя надпис върху нея “без стойност”, задържа парите и те повече не се използват в обращение. Ако представите на банката банкноти, които са повредени по-малко от 50% – част от хартията е скъсана, има малка рисунка или нещо такова, то тогава банката ще ви възстанови 50% от цялата стойност на банкнотата. Или казано по друг начин, ако искате подмените банкнота от 20 лв, банката ще ви върне такава за 10 лв. В случай, че са повредени едва 25% от банкнотата, тук говорим за незначителни проблеми като например изписана буква с химикал или липсващо ъгълче на банкнотата, то тогава банката ще ви възстанови пълната стойност. Така, следвайки примера ни от по-горе, ако отидете в банката с леко повредена банкнота от 20 лв, то ще ви бъде възстановена отново същата сума.

Какви са таксите за замяна на повредени банкноти?

Както вече споменахме по-горе, при желание за смяна на повредени банкноти обикновено не се налага никаква такса. Това обаче може да се случи при по-особени случаи. Ако например за анализа на повредените банкноти е необходим допълнителен и подробен физико-химичен анализ или пък в случай, че пожелаете възстановената ви сума да бъде изплатена по банкова път – тези услуги се заплащат допълнително. За по-подробна информация за размера на съответните такси и пълния им списък, можете да се свържете с представители на Българската Народна Банка или друга банкова интитуция. Когато се явите в банката, за да поискате замяна на повредените банкноти, всеки един от вас трябва да попълни на място заявление-декларация, в което да упомене каква е повредата на банкнотите, каква е тяхната стойност, да въведе своите лични данни, както и изрично да посочи предпочитания от него начин, по който банката да изплати съответната сума. Това може да стане по следните начини – по банков път, на касите на Българската Народна Банка или чрез пощенски превод. Когато заявите тази услуга също трябва да имате предвид, че имате срок от 5 години, в които да потърсите преведената ви сума. Ако това не се случи в съответния срок, то тогава парите се добавят към приходите на Българската Народна Банка.

Колко време отнема оценката при изкупуване на повредени банкноти?

Времето, което отнема оценката на повредата на банкнотите, може да бъде различно. Ако повредата е малка и може лесно да се характеризира и оцени, то това може да се случи на момента. Ако обаче е необходим по-подробен анализ, банкнотите се предават на БНБ заедно с попълнената декларация, която вече споменахме по-горе, както и документ, издаден от МВР, поясняващ обстоятелствата, при които са възникнали повредите (ако е възможно издаването на такъв документ). След това комисия от БНБ извършва преглед на банкнотите и издава своята оценка в срок от 30 дни.