• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Кредит без поръчител – най-важното, което трябва да знаеш

Изискването за поръчител е много често срещано при теглене на кредит за голяма сума. Поръчителят гарантира на банката или финансовата институция, че ще успее да си прибере заетата сума, в случай че ти не можеш по някаква причина да погасиш вноските си. Съществува, обаче и друг вид кредит познат още като кредит без поръчител. Често той се отпуска при заеми с по-ниска  стойност. Като при някои други видове кредити и при банков кредити без поръчител кандидатстването може да стане онлайн и то само с лична карта.

Какво точно означава кредит без поръчител?

Това е кредит, при който банкова/небанкова институция ти отпуска сума пари без да е нужно за теб да гарантира друг човек. Този тип кредити вече лесно се взимат онлайн, само с лична карта. Кредитите без поръчител се теглят най-често с цел покриване на непредвидени разходи или събития.

Как можеш да кандидатстваш за потребителски кредит без поръчител?

Кандидатстването за кредити без поръчители е лесно и бързо. Кредиторите улесняват максимално кредитополучателите що се отнася до необходими документи и условия за кандидатстване.

Днес можеш да кандидатстваш за заем без поръчител само с редовни документи за самоличност. Това означава, че предварително трябва да си се уверил, че личната ти карта е валидна. Друго условие, на което трябва да отговаря всяко лице, кандидатстващо за банкови кредити без поръчители, е да има навършено пълнолетие (18 годишна възраст по българското законодателство). Повечето банки изискват навършени минимум 21-23 години за да дадат кредит на съответното лице.

За да ти бъде отпуснат кредит онлайн без поръчител,  е важно да бъдеш на трудов договор. Това условие дава увереност на банката, че имаш финансовата възможност да погасяваш вноските си.

Освен това кредитните компании и институции гледат скептично на кандидати за кредит, които желаят да изтеглят по-висока сума, а от своя страна нямат сключен трудов договор или работят на трудов договор отскоро.

Кандидатстването за онлайн кредит без поръчител има много положителни страни. Като за начало можеш да извършиш целия процес по заявяването за минути от удобството на дома си. Получаваш сумата веднага след одобрение. И не на последно място – не въвличаш други хора във финансови взаимоотношения, които потенциално могат да съсипят приятелство или семейния мир.

Кредит до 15 000 лв. без поръчител от TBI Bank

Условията за теглене на кредит без поръчител могат са различни при отделните кредитори. Сред най-опростените и удобни варианти за онлайн заем е потребителският кредит без поръчител, предлаган от TBI Bank. Той е за сума до 15 000 лв. , достъпен е 24/7, целият процес е изцяло онлайн, а кандидатстването е само с лична карта. Отговорът на заявката е до минути. Усвояваш одобрените средства, както ти желаеш – в банков клон на TBI Bank или на каса в Easy Pay. Вноските по твоя потребителски кредит без поръчител можеш да плащаш също доста лесно. TBI Bank ти предоставя цели 11 начина за погасяване на задълженията ти по кредит.

За да управляваш още по-удобно своя заем без поръчител, можеш да си изтеглиш мобилното приложение на TBI Bank- TBI Bank App, през което можеш да плащаш кредитните си вноски, да следиш своите кредити, както и да се възползвате от допълнителни суми с предварително одобрен лимит.

По-подробна информация относно кандидатстването за кредит без поръчител можеш да намериш на уебсайта ни или като се свържеш с нашия Център за обслужване на клиенти.