• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Критерии, на които трябва да отговаряш, за да получиш одобрение за кредит

Случвало ли ти се е да кандидатстваш за банков кредит, без значение от вида (целеви, стоков, ипотечен) и въпреки че не виждаш на пръв поглед причина за отказ, получаваш такъв.  Всяка банка  има точно определени критерии, според които кандидатът получава одобрение за кредит. Затова е много важно, когато обсъждаш нуждите си с кредитния консултант, да му предоставиш максимално пълна информация за твоята кредитна история, доходи, разходи и т.н.

Фактори, които оказват влияние върху одобрението на кредит?

1. Добра кредитна история

За да повишиш шанса си за одобрение на кредит, трябва да си наясно на кои критерии задължително обръщат внимание кредитните специалисти. На първо място, независимо дали кандидатстваш за кредит от банка или от кредитна институция – най-важното нещо е да имаш добро кредитно досие. Препоръчително е да бъдеш откровен за състоянието на кредитната си история със служителя на съответната институция, в която ще кандидатствате за заем.  Имай предвид, че лицензираните финансови институции имат достъп до Централния кредитен регистър (ЦКР) и ще проверят казаното от теб, така че по-добре не крий и не изопачавай информация. При  проверката кредиторът може да види, както  настоящето състояние на кредитите ти, така и просрочията по вече погасени заеми през последните 5 години. Дори една или две забавени вноски по кредити може да окажат решаващи за одобрението ти, така че е по-добре да избягваш закъснения при погасяване на заема си.

2. Разходи

Друг фактор, който оказва влияние върху твоето одобрение за кредит, са разходите ти за погасяване на месечните ти задължения. Те показват потенциалната ти платежоспособност да изплащаш в бъдеще кредита, за който кандидатстваш. Ако разходите ти са прекалено високи, съпоставени с доходите ти, може да не получиш желаното одобрение.

3. Доходи, професионална история и месторабота

Решаващо значение при одобрение на кредит особено при заем от банка, имат доходите ти и стабилната работа. Ако например един кредитополучател има по-ниски доходи, то съществува риск в бъдеще той да няма същата възможност да погасява месечните си вноски. От друга страна, ако имаш стабилна работа от години, това вдъхва доверие и минимализира възможността за безработица, създавайки впечатление, че  ще можеш редовно и навреме да погасяваш вноските си.

4. Обезщетение или кредитен поръчител

Сред изискванията на повечето банки при теглене на кредит за по-висока сума е наличието на някакво обезпечение или поръчител. Обезпечението може да бъде например банкова гаранция в полза на кредитната компания, ипотека на недвижим имот или друго. Поръчител също се изисква при по-голяма сума на кредита. Неговата роля е не само да гарантира твоята платежоспособност, но и да продължи с изплащането на заема в случай, че при възникване на някакви обстоятелства ти  вече нямаш тази възможност.

За да разбереш как да подобриш шанса си за одобрение на кредит, можеш да разгледаш нашите съвети тук.

Колко време отнема едно одобрение на кредит?

Когато кандидатстваш за кредит, трябва да имаш предвид, че отговорът, независимо какъв е той, отнема време. След заявка онлайн или среща с банков служител/консултант по кредити, може да очакваш отговор от минути до ден. Като цяло колко време отнема одобрението на един кредит зависи изцяло от неговия характер. Ако кандидатстваш за бърз заем до заплата от кредитна компания или друга финансова институция, можеш да получиш отговор до 30 минути.

Какво представлява предварителното одобрение за кредит?

Както вече споменахме, всяка банка или финансова институция има свои критерии, на които потенциалните кредитополучатели трябва да отговарят, за да получат одобрение за кредит. На база на тези критерии се определят и параметрите и условията по кредита – размер, срок, лихви, поръчител, превод на работна заплата и други. На база предоставената от теб лична информация пък кредитният специалист прави проверка и оценка. В случай, че си лоялен клиент на банката, понякога тази стъпка може да бъде пропусната. Ако вече си теглил кредит от съответната финансова институция и си бил коректен платец, при бъдещо кандидатстване в същата банкова или кредитна институция, можеш да се възползваш от ускорен процес по кандидатстване и специални преференциални условия за лоялни клиенти. Кредитният консултант/банков служител вече разполага с данните ти от предишната ти заявка за кредит и добрата ти кредитна история с банката/финансовата институция помага лесно да бъдеш оценен и одобрен за конкретна сума. Казано по друг начин ти вече предварително си оценен за сума, която при желание можеш да усвоиш веднага.

Как разбираш дали имаш предварително одобрен лимит? В общия случай получаваш нюзлетър, sms, пуш нотификация в мобилното приложение на съответната институция или просто можеш да попиташ на място служителя, отпускащ заеми.