• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Лошо кредитно досие – какво, как и защо?

Днес достъпът до банков заем или бърз кредит е много улеснен. Тази възможност е съпътствана и с немалка отговорност, свързана с погасяването на дълга. Никой не е застрахован срещу непредвидени ситуации, които могат да доведат до влошаване на финансовото му състояние. В такива моменти обслужването на поетите ангажименти към кредиторите става много трудно и дори невъзможно. Тези неприятни моменти могат да рефлектират негативно върху бъдещите финансови взаимоотношения с кредиторите и да попречат на взимането на нов заем при нужда.

Банките проявяват разбиране, ако преценят, че длъжникът ги информира своевременно и работи усилено, за да бъде коректен в обслужването на дълга си към тях. Въпреки това по закон те трябва да уведомяват регистъра за лошо обслужваните кредити в държавата. Това е държавна политика за банкова сигурност, която отразява всички ненавреме погасявани вноски по кредити в банковата система. Последиците от лошата кредитна история могат да бъдат много тежки за някои бизнес организации или физически лица, така че е важно да си наясно какво, как и кога се вписва в кредитния регистър.

Как се влошава кредитната история?

Кредитната история на всеки потребител се създава при първия му взет заем. При просрочване на вноските към кредитора към централния кредитен регистър се изпраща информация, че съответният дълг не е обслужен навреме от длъжника. Вписаната информация в кредитното досие предупреждава кредиторите за по-висок кредитен риск, свързан с конкретния кредитополучател.

Една просрочена вноска не е фатална за твоето кредитно досие, но ако се получи системно забавяне и то в срокове от 3 месеца и нагоре, това ще намали шанса ти за одобрение при заявяване на нов заем.

Информацията за твоето нередовно обслужване на кредита остава в регистъра пет години. В този период можеш да кандидатстваш за кредити от различни институции, но шансът ти за одобрение е много нисък, особено ако са банки.

Защо е необходимо изчистване на лоша кредитна история?

Всяка банка има персонална кредитна политика и условия, но що се отнася до информацията в кредитния регистър банките мислят еднакво – лошата кредитна история е сигурен сигнал, че клиентът изпитва финансови затруднения в обслужването на предишния си дълг и това го прави рисков. Това е основната причина, поради която трябва да се стремиш да поддържаш вашия рейтинг положителен.

Какво да правиш, ако имаш лош кредитен рейтинг?

Въпреки че всеки един случай се преценява и разглежда отделно от кредиторите, никой не желае да попада в кръга на лошите клиенти. Банките преценяват ситуацията обективно, доколкото имат възможност да го направят въз основа на информацията, до която имат достъп.

Както вече споменахме историята в Централния кредитен регистър се запазва за определен период. Пълното изчистването на ЦКР се случва автоматично след изтичането на този срок, като за България той е пет последователни години.

Превенцията е за предпочитане пред лечението…

Съществуват превантивни мерки, които са за предпочитане пред изчистване на лоша кредитна история. Както казват лекарите – по-добре е да вземеш предварителни мерки, отколкото да се лекуваш, след като вече си болен.

Най-добрата практика е предварителното планиране на обслужването по дълга. Още преди да кандидатстваш за конкретен кредит, си направи сметка дали месечната вноска е по силите ти и ще можеш да я плащаш редовно. Ако имаш възможност, задели някакъв фонд в размер на няколко месечни вноски предварително, така че ако възникнат непредвидени обстоятелства, да си спокоен, че кредитът ще бъде погасяван редовно в този напрегнат период.

Какво да направиш, когато забавянето в погасяването на месечната ти вноска стане неизбежно?

Много е важно да се свържеш със съответната институция още в самото начало и да споделиш за потенциални затруднения. В тези ситуации много банки предлагат различни варианти за промяна в условията на кредита – удължаване на срока и намаляване на месечната вноска, овърдрафт, рефинансиране и др. Банковият служител може да ти предложи и други варианти.