• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Особености при обединяване на просрочени кредити

Разрастването на кредитите в средата на свободна икономика предложи на клиентите множество продукти и услуги. Банки и фирми за бързи кредити се конкурират с изгодни и примамливи възможности за заем, а потребителите лесно могат да решат спешно възникнали проблеми, без да имат заделени средства. Парите са винаги необходимост – за лизинг на автомобил, ипотечни кредити за жилище, частичен или основен ремонт и др.

Не винаги обаче кредитополучателите са в състояние безпроблемно да изплащат дълга си. Възникват непредвидени обстоятелства, които евентуално могат да променят приходите и респективно възможността да обслужвате задълженията си. Небрежното отношение на някои клиенти към изплащането на сумите също може да изиграе лоша шега. Тези и други обстоятелства могат да доведат длъжника до забавяне с изплащането на вноските, като в такъв случай кредитът преминава в статут на просрочие. Нека обърнем внимание какви възможности има за изход от омагьосания кръг на просрочените задължения.

Какво представляват просрочените кредити?

Всяка кредитна институция предлага заеми на клиентите си в рамките на двустранно подписан договор за кредит. В него се упоменават изрично условията, според които заемът следва да бъде обслужван от страна на потребителя. Посочват се датата, до която всеки месец длъжникът трябва да внесе изискуемата вноска. При забавяне или невнасяне на вноската, кредитът става просрочен. Банката задължително ще потърси платеца, за да го предупреди за просрочието и свързаните с него последствия.

Какви са последиците, ако имате просрочени задължения?

Колко вноски можете да просрочите, за да попаднете в лошата кредитна история на БНБ? Не може всеки кредитор да бъде поставен под общ знаменател за действията, които ще предприеме при забавяне, тъй като всяка банкова или небанкова кредитна институция си има своя политика на действие. И все пак някои от тях при наличието на дори само една забавена вноска повишават бдителността си към длъжника. За да бъдете сигурни в кредитора си, преди да подпишете договора за кредит прочетете внимателно условията за лоши кредити. Условията при някои кредитори са по-строги в сравнение с други. Това зависи и от други фактори, като размер на сумата по кредита, дали е обезпечен с имот или друг материален или ликвиден актив, наличие на трудов договор, поръчители, налични депозити и др.

В някой случаи дори само една просрочена вноска може да предизвика привикване на трети страни в двустранните отношения с кредитора. Това са колекторските фирми за събиране на вземания. Контактуването с колекторска фирма може да бъде неприятно преживяване за длъжниците. Все пак само регистрирани в БНБ фирми могат да извършват подобна дейност и без да си позволяват заплахи, обиди и грубости. При работа с такива фирми не предавайте пари на ръка, а само по банков път при наличието на необходимата документация. Освен това кредиторите могат да потърсят при просрочен кредит съдия изпълнител, който да опише имуществото ви и да го разпродаде на търг, за да възстанови сумата. Това развитие на ситуацията не би удовлетворило никой кредитополучател, затова са създадени възможности за избягване на подобен сценарий.

Най-доброто средство – превенцията

Какви мерки да предприемете, за да не просрочвате задълженията си към кредиторите? Бъдете добри платци и не си позволявайте излишни волности, когато живеете на кредит. Теглените пари не са ваши, а чужди и трябва да бъдат върнати с лихвите. Това означава, че трябва да бъдете разумни и дисциплинирани по времето на изплащането на сумата. Преди да теглите пари, помислете нужна ли е толкова голяма инвестиция или може да се справите с по-малък заем. Избягвайте да теглите повторен заем, ако финансовите ви средства са ограничени и това ще затрудни погасяването на основния дълг.

Бъдете открити пред кредитора си, защото той може да ви помогне в създалата се ситуация. С него бихте могли да постигнете взаимно разбирателство, без да се налага в отношенията ви  да се намесват трети страни. Ако вече сте изтеглили кредити и не сте могли да ги обслужите изрядно, може би е по-добре да се въздържате да вземате нов заем. Понякога длъжникът не може да разбере как точно е изпаднал в тази незавидна ситуация.

Какво може да направите, ако вече сте изпаднали в тази ситуация?

Ако вече сте в състояние на просрочие и нямате възможност да върнете лентата назад, не всичко е загубено. Имате възможност да предоговорите с кредитора си обединяване на просрочени кредити при условията на нов кредит, с който да рефинансирате дълга. Възможно е кредиторът ви обаче да не се съгласи на това по ред причини. Тогава бихте могли да потърсите друг кредитор, който да ви отпусне кредит за рефинансиране на просрочени кредити. Тъй като кредитите ви са просрочени, това предполага наличието на по-висок кредитен риск за банката, а от там произтича и по-високият лихвен процент за обслужване на новия заем.

Какво е обединяване и рефинансиране на просрочени кредити?

При наличие на няколко текущи кредита, които искате да плащате към един кредитор и сметка може да направите обединяване или консолидиране на заемите си. В този случай трябва да се подпише нов договор с нови условия, при което вноските ви може да бъдат по-малки или по-високи. Ако вашите настоящи кредити са с просрочени погасителни вноски, то рефинансирането ще бъде на просрочени кредити.

По този начин ще заместите сегашния с нов кредит, който може да ви предложи по-добра лихвена ставка и месечна вноска. Когато плащате по-висока месечна вноска, ще изплатите заема в по-кратък срок и следователно лихвените разходите ще спаднат. Важна подробност е при тегленето на кредит за рефинансиране да сте сигурни, че условията по новия договор са по-добри от старите. Не бързайте да се измъкнете с нов договор за рефинансиране. Ако новите условия са по-неблагоприятни за вас, помислете дали ще сте в състояние да обслужите коректно новия заем или ще изпаднете в още повече дългове.