• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Откриване на фирма – 6 основни стъпки, които трябва да предприемем

Мечтата на всеки амбициозен човек е някой ден да си открие своя собствена фирма. Интересът се поражда благодарение на предимствата и възможностите, които личният бизнес предлага: финансовата свобода, да бъдеш шеф на себе си, и разбира се да избягаш от скучната и некреативна работа, която всеки ден те задължава да отнемеш 9 часа от деня си. Управлението на бизнес разкрива предприемаческата и креативна страна на хората, но въпреки че предимствата са немалко, статистиките са обезкуражаващи. Едва 1 от 10 новосъздадени фирми, успява да се задържи на пазара. Сред основните причини за неуспех са липсата на бизнес план и неправилно финансиранe, ценово разпределяне и маркетиране. В статията ще се запознаете с 6 основни стъпки при откриване на фирма, следването на които ще ви въоръжи със нужните знания за успешно планиране, легализиране и старт на вашата компания.

Създайте бизнес план

Разбира се, първата стъпка при откриване на фирма е планирането на бизнеса. Концентрирайте вниманието и силата си в тази първа точка, за да гарантирате, че имате схема, към която ще се придържате през процеса на създаване на фирмата. Винаги помнете обаче, че успешният предприемач, успява да осъществи идеята си, без значение колко спънки среща по пътя си. Истината е, че не можем да предскажем бъдещето, но можем да се застраховаме с основните 3 стъпки при изграждане на бизнес план:

1. Започнете със страст. Бъдете сигурни, че си избирате ниша, към която проявявате изключителен интерес и имате ясна визия, какъв искате да бъде крайният продукт или услуга. В противен случай, страстният проект ще се превърне в скучна, сива работа и гаранция за провал.

2. Направете проучване на пазара, бъдещите клиенти и на самата фирма. Завършен бизнес план би съдържал отговори на следните въпроси:

  • Към какви клиенти целя да насоча усилията на фирмата?
  • Кое е уникалното нещо, което ни прави различни от останалите фирми?
  • Какви са силните и слабите страни на фирмата?
  • Кои са конкуриращите фирми на пазара?
  • Какъв е потенциалният растеж?

3. Изградете финансов план. Изчислете колко пари ще са нужни и колко сте готови да инвестирате във вашата фирма, колко средства имате спестени и от къде ще намерите инвеститори. Често срещани начини за финансиране на стартиращата фирма са: Бизнес заеми и субсидии, Краудфъндинг и намиране на лични инвеститори.

Изберете структура на фирмата

Изборът на правилната структура е свързан с балансирането на необходимата правна и финансова защита с гъвкавостта, предлагана от различните опции. Това е важно решение и трябва да го обмислите внимателно, преди да стартирате бизнеса си. Ето и опциите, между които може те да избирате:

1. Едноличното търговско дружество (ЕТ) е страхотно, ако сте единственият човек, участващ в бизнеса и обикновено е структурата изискваща най-малко усилия, но ви оставя лично отговорен за бизнеса и неговите дейности.

2. Tърговско дружество с ограничена отговорност (ООД) е често срещан тип малък бизнес. По закон, този вид фирма има един или повече членове, наричани още акционери или собственици, които търгуват с частни продажби. Финансите на компанията са отделни от тези на собствениците и се облагат отделно. Компанията притежава всички печалби и плаща данъци върху тях, разпределя част на акционерите като дивиденти, а останалото запазва като оборотен капитал.

3. Еднолично ограничено търговско дружество (ЕООД) е разновидност на ООД, която се управлява от един единствен съдружник. Капиталът принадлежи на самостоятелно лице, наречено едноличен собственик на капитала. Като самостоятелно зает едноличен търговец, вие сте бизнесът, което означава, че носите отговорност за всички задължения. По същество, това означава, че ако бизнесът има дългове или правни проблеми, вие носите лична отговорност за тези задължения.

4. Акционерното дружество (АД)  или корпорацията е юридически отделен и различен субект от своите собственици. Корпорациите притежават много от същите законови права и отговорности на физическите лица. Корпорация се създава, когато е учредена от група акционери, които споделят собствеността върху корпорацията, представени от притежаването на акции и преследването на обща цел.

Документи за откриване на фирма

Ето и списък с основните документи, които трябва да се подготвят при стартиране на фирма:

1. Учредителен акт/Дружествен договор

2. Протокол-решение на едноличния собственик/Протокол от учредително събрание

3. Образец от подписа на управителя/управителите

4. Удостоверение за внесен в банка капитал/Вносна бележка за внесен капитал

5. Квитанция за платена държавна такса

6. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ

7. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР

Откриване на банкова сметка на фирма

Разделянето на вашите лични и професионални финанси, прави изплащането на вашите данъци много по-лесно. Ще ви помогне да автоматизирате някои от финансовите стъпки за стартиране на бизнес. Задължително условие за регистриране на фирма е откриването на набирателна и разплащателна банкова сметка. Първият тип сметка служи за внасяне на капитал в полза на фирмата, с цел учредяване на дружеството. Разплащателната сметка се актуализира в последствие след създаване на набирателна и след като се определи дейността на бизнеса. Главната функция на този тип фирмена сметка е извършването на парични транзакции с цел изплащане на комунални разходи, заплати, осигуровки и разплащане с клиенти.

Цена за откриване на фирма

Нужният бюджет за стартиране на фирма винаги варира в зависимост от структурата. Тук трябва да споменем и цената за поддръжка на екип, който се облага на всички лица, подлежащи на изплащане на корпоративен данък. Ако искате да създадете екип, имайте предвид, че ще сте мишена за високи данъци. Нужният търговски капитал за откриване на фирма варира от 2 лева нужна вноска за регистриране на Едноличен търговец, ЕООД или ООД и минимум 50000 лева, за стартиране на Акционерно Дружество. Таксата за документация е от порядъка на 170 лева, в зависимост от агенцията, на която се спрете.

Създаване на онлайн присъствие

Онлайн присъствието е станало незаменима част от разрастването на всеки вид бизнес в днешно време. Сайтовете, социалните мрежи и имейлите са перфектни средства за намиране на лоялни клиенти и натрупване на фен база. Дигиталните реклами са ключов елемент в маркетинговата кампания на една фирма, защото са най-ефектния и бърз начин за събиране на трафик и осъществяване на продажби. Обслужването на клиенти е  по-ефективно от всякога благодарение на 24 часовата  поддръжка, която все повече бизнеси прилагат за да създават щастливи и информирани клиенти. Традиционните методи за маркетиране като принтирани източници и телевизия са заместени от дигиталните, понеже бюджетът нужен за създаване на онлайн присъствие е минимален.