• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Поръчител по кредит – какво трябва да знаем?

При проучване на условията на различните възможни кредити, сигурно си попадал на термини като „поръчител по кредит“ или „гарант“. Друг случай, в който може би си се сблъсквал с понятието поръчител е, когато твой приятел възнамерява да изтегли заем в голям размер, но за да се случи това, има нужда от поръчител и затова се обръща към теб. В общи линии това дава гаранция на банката, че тя ще може да получи обратно парите си, дори ако твоят приятел няма възможност да погасява вноските си. Но какво всъщност означава да си поръчител или гарант по кредит? Кога се нуждаеш от такъв и  възможно ли е да се изтегли кредити от банки без поръчител?

Какво е поръчител по кредит

Поръчителят по кредит е човек, който участва в договора между банковата институция и кредитополучателя и гарантира, че вторият ще може да изплати цялата сума по заема. В случай, че кредитополучателят спре да погасява месечните си вноски, поръчителят е задължен да покрие съответните останали дължими суми. Поръчителят на теория не е получател на кредита, но се ползва със същите права и задължения, както и титуляря.

Какво е гарант по кредит

Понякога е възможно да настъпи объркване с различните финансови термини. Затова тук трябва да уточним, че когато в документи срещнеш термина „гарант“, всъщност става дума за поръчител. Двата термина са взаимнозаменяеми като под гарант отново разбираме трето лице, което гарантира на банката, че кредитът, изтеглен от кредитополучателя ще бъде изплатен.

Всяка финансова институция има различни изисквания що се отнася до гаранта по кредит, но най-често те са същите, на които трябва да отговаря и кредитополучателят. Например той трябва да има сключен безсрочен трудов договор; да има навършени 18 години; да няма лоша кредитна история; да е работил на съответното работно място поне 6 месеца;  както и вноските по всичките му кредити да не надвишават 60% от общите му доходи.

Кога е необходим гарант по кредит

Всички финансови институции, които отпускат кредити на своите клиенти, имат една цел – да намалят максимално риска си от загуба на пари. Колкото по-голям е кредитът или колкото по-дълго време ще отнеме на кредитополучателя да го изплати, толкова нуждата от поръчител е по-голяма. Това се дължи на факта, че по всяко време е възможно да настъпят непредвидени отрицателни промени във финансовото състояние на кредитополучателя и той да няма възможност да продължава да погасява месечните си вноски. Типични такива примери са когато лицето има повече от един кредит на свое име или, когато той е теглил ипотека.

Какво трябва да обмислиш преди да станеш нечий поръчител по кредит

Когато приятел в нужда те помоли да станеш негов гарант, трябва много добре да помислиш по въпроса. Разбира се, всички искаме да помогнем на близките си, особено в такъв момент, но има някои много важни въпроси, които трябва да си зададеш преди да дадеш съгласието си. Най-напред погледни реално върху собственото си финансово състояние – ако кредитополучателят спре да изплаща заема си, ще имаш ли възможност да го направиш вместо него? Също така се абстрахирай от идеята, че лицето е твой приятел или роднина. Погледни обективно на него – защо всъщност се нуждае от поръчител? Дали не е заради лоша кредитна история и, ако е така, дали наистина той може да си позволи този заем? Достатъчно отговорен ли е човекът или ти ще си този, който ще носи отговорност заради неговите грешки? И, разбира се, ако в крайна сметка се наложи  да доизплащаш заема, как това ще се отрази на отношенията ти с кредитополучателя? Това са трудни въпроси, но са също така и важни. Да станеш нечий гарант не е решение, което трябва да се взема с лека ръка.

Освен че трябва да обърнеш внимание на това какъв човек е лицето кредитополучател, също така трябва да разгледаш детайлно и самия договор по кредита преди да подписваш, каквото и да било. Огледай добре какъв е размерът на кредита и срока за неговото погасяване; какви са лихвите по него; какви са редовните и наказателните такси по кредита, както и има ли допълнителни условия, които трябва да имаш предвид.

Необходим ли е поръчител при кандидатстване за кредит от TBI Bank

Повечето банкови  институции имат различни кредитни решения, сред които и такива, които не изискват от кредитополучателя да посочи гарант по кредита. Ето и как можеш да се възползваш от кредит от банки без поръчител. Кандидатстването за кредит в TBI Bank е бързо и лесно, без нужда от допълнителна документация и поръчител. Можеш да заявиш заем за сума до 15 000 лв. изцяло онлайн – без нужда от гарант и посещение на физически офис. При кандидатстване за кредит от TBI Bank получаваш пълна прозрачност на условията, удобство и бързина.

Кандидатстването за кредит без поръчител от TBI Bank може да се извърши в пет бързи стъпки изцяло в нашата интернет страница.

  • Отвори нашия калкулатор и избери сума, период на изплащане и защита. Натисни бутона  „Кандидатствай“.
  • Въведи личните си данни и изисканата допълнителна информация
  • Изчакай отговор на заявката си, който идва до минути и потвърди финалната сума на заема
  • Избери начин на изплащане на избраната сума
  • Премини през процеса на идентификация
  • Прегледай договора си и го подпиши изцяло онлайн

След като вече с получил сумата, можеш да управляваш заема си изцяло онлайн чрез мобилното приложението на TBI Bank – TBI Bank App. Така можеш да се възползваш от специалните оферти за допълнителни суми с предварително одобрен лимит, да следиш всичките си кредити към TBI Bank и дори да плащаш месечните си вноски през телефона.