• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Предизвикателството да управляваш правилно своя семеен бюджет

Не всички са финансисти или икономисти по образование, но на всяко семейство му се налага да управлява най-малко своите лични финанси. Финансовата грамотност днес е необходима, за да не превишаваш разходите си и да не потъваш в дългове. Много семейства умело планират и ръководят парите си. Те изготвят семеен бюджет, в който влизат всички семейни приходи и разходи. Това отнема известно време и усилие, но ползите от семейния бюджет се изплащат многократно.

Какво представлява семейният бюджет?

Семейният бюджет включва всички приходи и разходи на едно домакинство. Ако от приходите извадиш разходите и има остатък на пари, то балансът е положителен. В обратния случай той е отрицателен. Салдото на бюджета представлява разликата между приходите и разходите. Стреми се салдото ти винаги да бъде положително.

За да планираш наистина обективно и точно семейния бюджет, трябва внимателно да опишеш разходите и приходите на цялото семейство. Можеш да ползваш готов шаблон за семеен бюджет, който лесно ще откриеш в интернет. След като го изтеглиш, трябва просто да попълниш данните в полетата. Можеш да си направиш и собствена таблица.

Как изчисляването на семеен бюджет ще ти помогне?

Като за начало ще придобиеш реална представа точно колко приходи и разходи има цялото домакинство. Ще откриеш какво може да оптимизираш, така че да ти остават повече пари след погасяване на всички задължения. Това е добра основа за извършване на дългосрочни спестявания или планиране на по-голям проект/покупка.

Създаването на месечен бюджет е сред най-добрите начини за управляване на твоите средства. Когато всичко е записано нагледно, много лесно можеш да премахваш или намаляваш разходи, които иначе ти убягват.

Кога твоят семеен бюджет се нуждае от кредит?

Тегленето на кредит е сериозна стъпка, която изисква добро познаване на твоите приходи и разходи като кредитополучател, в противен случай рискуваш да изпаднеш в по-сериозен финансов дефицит. Заемането на средства от различни институции е често срещано, когато имаш големи планове като ремонти и почивки; значителни покупки; невъзможност за плащане на сметки или медицински услуги (дентални, хирургически, разрешителни и др.). Много малко семейства успяват безпроблемно да се справят със своите семейни разходи без да разчитат на допълнителна подкрепа под формата на кредит.

След като взетата сума запълни дефицита в твоя семеен бюджет, не забравяй да включиш погасителната вноска в графа “разходи” за следващите месеци.

Има ли готово приложение за семеен бюджет?

В дигиталната ера, в която живеем, вече има разработени приложения за почти всичко. Някои са платени, други не. Ако искаш да спестиш време и да си сигурен, че правиш правилното планиране, приложението е чудесен вариант за теб.

Примерен семеен бюджет таблица

За изготвянето на семеен бюджет таблица може да ползваш Excel файл. Всичко, което трябва да направиш, е да вкараш всичките пера от двата основни стълба – приходите и разходите. Просто е и ефективно.

В приходите си включи всички месечни постъпления – заплати, доход от наем, социални помощи, надбавки, пенсии, извънредни хонорари, плащане от частна работа и продадени лични стоки.

В разходите трябва да включиш: домакински и битови сметки, храна, дрехи, застраховки, вноска за кредит, наем, медицински услуги, поддръжка на автомобила, разходи за децата и др.

Запиши всичко внимателно и напълно откровено, дори цифрите да не ти харесват. Не забравяй, че ако ги промениш в своя полза, заблуждаваш единствено себе си.