Начало Blogs Предизвикателството да управляваш правилно своя семеен бюджет

Предизвикателството да управляваш правилно своя семеен бюджет

Не всички са финансисти или икономисти по образование, но на всяко семейство му се налага да управлява най-малко своите лични финанси. Финансовата грамотност днес е необходима, за да не превишаваш разходите си и да не потъваш в дългове. Много семейства умело планират и ръководят парите си. Те изготвят семеен бюджет, в който влизат всички семейни приходи и разходи. Това отнема известно време и усилие, но ползите от семейния бюджет се изплащат многократно.

Какво представлява семейният бюджет?

Семейният бюджет включва всички приходи и разходи на едно домакинство. Ако от приходите извадиш разходите и има остатък на пари, то балансът е положителен. В обратния случай той е отрицателен. Салдото на бюджета представлява разликата между приходите и разходите. Стреми се салдото ти винаги да бъде положително.

За да планираш наистина обективно и точно семейния бюджет, трябва внимателно да опишеш разходите и приходите на цялото семейство. Можеш да ползваш готов шаблон за семеен бюджет, който лесно ще откриеш в интернет. След като го изтеглиш, трябва просто да попълниш данните в полетата. Можеш да си направиш и собствена таблица.

Как изчисляването на семеен бюджет ще ти помогне?

Като за начало ще придобиеш реална представа точно колко приходи и разходи има цялото домакинство. Ще откриеш какво може да оптимизираш, така че да ти остават повече пари след погасяване на всички задължения. Това е добра основа за извършване на дългосрочни спестявания или планиране на по-голям проект/покупка.

Създаването на месечен бюджет е сред най-добрите начини за управляване на твоите средства. Когато всичко е записано нагледно, много лесно можеш да премахваш или намаляваш разходи, които иначе ти убягват.

Кога твоят семеен бюджет се нуждае от кредит?

Тегленето на кредит е сериозна стъпка, която изисква добро познаване на твоите приходи и разходи като кредитополучател, в противен случай рискуваш да изпаднеш в по-сериозен финансов дефицит. Заемането на средства от различни институции е често срещано, когато имаш големи планове като ремонти и почивки; значителни покупки; невъзможност за плащане на сметки или медицински услуги (дентални, хирургически, разрешителни и др.). Много малко семейства успяват безпроблемно да се справят със своите семейни разходи без да разчитат на допълнителна подкрепа под формата на кредит.

След като взетата сума запълни дефицита в твоя семеен бюджет, не забравяй да включиш погасителната вноска в графа “разходи” за следващите месеци.

Има ли готово приложение за семеен бюджет?

В дигиталната ера, в която живеем, вече има разработени приложения за почти всичко. Някои са платени, други не. Ако искаш да спестиш време и да си сигурен, че правиш правилното планиране, приложението е чудесен вариант за теб.

Примерен семеен бюджет таблица

За изготвянето на семеен бюджет таблица може да ползваш Excel файл. Всичко, което трябва да направиш, е да вкараш всичките пера от двата основни стълба – приходите и разходите. Просто е и ефективно.

В приходите си включи всички месечни постъпления – заплати, доход от наем, социални помощи, надбавки, пенсии, извънредни хонорари, плащане от частна работа и продадени лични стоки.

В разходите трябва да включиш: домакински и битови сметки, храна, дрехи, застраховки, вноска за кредит, наем, медицински услуги, поддръжка на автомобила, разходи за децата и др.

Запиши всичко внимателно и напълно откровено, дори цифрите да не ти харесват. Не забравяй, че ако ги промениш в своя полза, заблуждаваш единствено себе си.